Show simple item record

dc.contributor.authorШевчук, О. А.
dc.contributor.authorShevchuk, O. A.
dc.date.accessioned2018-06-22T12:56:46Z
dc.date.available2018-06-22T12:56:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationШевчук О. А. Анатомо-морфологічні показники вегетативних органів культури цукрового буряка за дії ретардантів / О. А. Шевчук // Сільське господарство та лісівництво. Збірник наукових праць. – 2018. – №8. – С. 109-119.uk_UA
dc.identifier.otherУДК 633.63:581.144:631.811.98
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:80/xmlui/handle/123456789/3320
dc.descriptionБіологія. Сільськогосподарська культура. Цукрові бурякиuk_UA
dc.description.abstractВ статті представлені результати досліджень по вивченню впливу ретардантів – есфону (0,2%) та тебуконазолу (0,5%) на анатомо-морфологічні показники вегетативних органів культури цукрового буряка. Встановлено, що обробка культури цукрового буряка ретардантами призводила до змін анатомічних показників коренеплодів: збільшення їх ширини та зменшення довжини. Обробка рослин цукрового буряка 0,2%-им есфоном та 0,5%-им тебуконазолом у період утворення 10-12 листків призводить до збільшення кількості судинно-волокнистих пучків та зменшення їх висоти. За дії 0,5%-го тебуконазолу у дослідних рослин збільшувалося відношення флоеми до ксилеми, а під впливом 0,2%-го есфону даний показник практично не змінювалося. Встановлено, що за дії 0,5%-го тебуконазолу відбувалися зміни у мезофілі листка цукрового буряка. Препарат призводив до потовщення листкової пластинки, яке відбувалося за рахунок збільшення об'єму стовпчастої паренхіми та лінійних розмірів губчастої паренхіми. Отже, підвищувався парціальний об'єм хлоренхіми. За дії препарату збільшувались кількість продихів та їх площа, проте зменшувались розміри основних клітин епідермісу та продихових клітин.uk_UA
dc.publisherВінниця: ВДПУuk_UA
dc.subjectретардантиuk_UA
dc.subjectмезофіл листкаuk_UA
dc.subjectцукристістьuk_UA
dc.subjectміжкільцева паренхімаuk_UA
dc.subjectсудинно-волокнисті пучкиuk_UA
dc.subjectцукровий бурякuk_UA
dc.subjectретардантыuk_UA
dc.subjectмезофилл листаuk_UA
dc.subjectсахаристостьuk_UA
dc.subjectмежкольцевая паренхимаuk_UA
dc.subjectсосудисто-волокнистые пучкиuk_UA
dc.subjectсахарная свеклаuk_UA
dc.subjectRetardantsuk_UA
dc.subjectleaf mesophylluk_UA
dc.subjectsugar contentuk_UA
dc.subjectinterannular parenchymauk_UA
dc.subjectfibrovascular bundlesuk_UA
dc.subjectsugar beetuk_UA
dc.titleАнатомо-морфологічні показники вегетативних органів культури цукрового буряка за дії ретардантівuk_UA
dc.title.alternativeАнатомо-морфологические показатели вегетативных органов культуры сахарной свеклы под воздействием ретардантовuk_UA
dc.title.alternativeAnatomo-morphological measurements of vegetative organs under retardants treatment on sugar beetsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record