Recent Submissions

 • Інноваційні аспекти педагогічної діяльності В. В. Каплінського 

  Сапогов, В. А.; Sapogov, V. A. (Вінниця, 2014)
  В статті характеризуються інноваційні аспекти педагогічної діяльності доцента В. В. Каплінського та секрети його впливу на майбутніх педагогів засобами педагогічних дисциплін.
 • Проблема построения субъект-субъектных отношений между родителями и детьми в условиях современной семьи 

  Любчак, Л. В.; Liubchak, L. V. (Мозырь, 2016)
  У статті сім'я розглядається як компонент системи соціального формування особистості, а також піднімається проблема цілеспрямованого формування суб'єкт-суб'єктних відносин між батьками і дітьми. Робиться акцент на характері ...
 • Теоретико-методичні засади формування загальнопедагогічної компетентності сучасного вчителя в контексті становлення європейського простору вищої освіти : монографія 

  Акімова, Ольга Вікторівна; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Волошина, Оксана Василівна; Волошина, О. В.; Voloshyna, O. V.; Давидюк, Марина Олександрівна; Давидюк, М. А.; Davydiuk, M. O.; Каплінський, Василь Васильович; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Коломієць, Алла Миколаївна; Коломиец, А. Н.; Kolomiets, A. M.; Коломієць, Дмитро Іванович; Коломиец, Д. И.; Kolomiiets, D. I.; Лазаренко, Наталія Іванівна; Лазаренко, Н. И.; Lazarenko, N. I.; Столяренко, Олена Вікторівна; Столяренко, О. В.; Stoliarenko, O. V.; Столяренко, Оксана Василівна; Столяренко, О. В.; Stoliarenko, O. V.; Фрицюк, Валентина Анатоліївна; Фрицюк, В. А.; Frytsiuk, V. A.; Хамська, Неліна Болеславівна; Хамська, Н. Б.; Khamska, N. B.; Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2017)
  У монографії розкриваються теоретико-методичні засади формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів. На основі теоретичного аналізу концептуальних підходів до розуміння феномену компетентності у вітчизняній ...
 • Personal Maturity as a Factor of the Teacher’s Readiness for Constructive Interaction with Students 

  Galuziak, Vasyl; Галузяк, В.; Kholkovska, Iryna; Холковська, І. (Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2017)
  The article contains a consideration of the phenomenon of the teacher's personal maturity as the key factor of the efficiency of pedagogic activity. On the basis of an analysis of psychological and pedagogical approaches ...
 • Формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів : монографія 

  Акімова, Ольга Вікторівна; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Давидюк, Марина Олександрівна; Давидюк, М. А.; Davidchuk, M. O.; Каплінський, Василь Васильович; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Лазаренко, Наталія Іванівна; Лазаренко, Н. И.; Lazarenko, N. I.; Хамська, Неліна Болеславівна; Хамская, Н. Б.; Khamska, N. B.; Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2016)
  У монографії розкриваються концептуальні засади формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів. На основі теоретичного аналізу концептуальних підходів до розуміння феномену компетентності у вітчизняній ...
 • Розвиток професійно важливих якостей у майбутніх учителів : монографія 

  Акімова, Ольга Вікторівна; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Волошина, Оксана Василівна; Волошина, О. В.; Voloshyna, O. V.; Давидюк, Марина Олександрівна; Давидюк, М. А.; Davydiuk, M. O.; Каплінський, Василь Васильович; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Коломієць, Алла Миколаївна; Коломиец, А. Н.; Kolomiets, A. M.; Столяренко, Оксана Василівна; Столяренко, О. В.; Stoliarenko, O. V.; Фрицюк, Валентина Анатоліївна; Фрицюк, В. А.; Frytsiuk, V. A.; Хамська, Неліна Болеславівна; Хамськая, Н. Б.; Khamska, N. B.; Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L.; Шахов, Владислав Володимирович; Шахов, В. В.; Shakhov, V. V.; Шахов, Володимир Іванович; Шахов, В. И.; Shakhov, V. I. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2016)
  У монографії розкриваються психолого-педагогічні засади розвитку професійно важливих якостей у майбутніх учителів: творчого мислення, рефлексивності, професійної самосвідомості, моральних якостей, готовності до професійного ...
 • Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя : монографія 

  Акімова, Ольга Вікторівна; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Браніцька, Тетяна Ромуальдівна; Браницкая, Т. Р.; Branitska, T. R.; Волошина, Оксана Василівна; Волошина, О. В.; Voloshyna, O. V.; Давидюк, Марина Олександрівна; Давидюк, М. А.; Davydiuk, M. O.; Зайонц, Даріуш; Зайонц, Д.; Zając, Dariusz; Каплінський, Василь Васильович; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Кубяк-Шимборська, Ева; Кубяк-Шимборска, Е.; Kubiak-Szymborska, Ewa; Куцевол, Ольга Миколаївна; Куцевол, О. Н.; Kutsevol, O. M.; Надкернична, Любов Іванівна; Надкерничная, Л. И.; Nadkernychna, L. I.; Подгурська-Яхнік, Дорота; Подгурска-Яхник, Д.; Podgorska-Jachnik, Dorota; Столяренко, Олена Вікторівна; Столяренко, Е. В.; Stoliarenko, O. V.; Фрицюк, Валентина Анатоліївна; Фрицюк, В. А.; Frytsiuk, V. A.; Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L.; Шахов, Володимир Іванович; Шахов, В. И.; Shakhov, V. I.; Шестопалюк, Олександр Васильович; Шестопалюк, А. В.; Shestopaliuk, O. V. (Вінниця : Нілан, 2014)
  У монографії висвітлюються результати досліджень багатоаспектної проблеми особистісно-професійного становлення майбутніх учителів: розвитку їх особистісної зрілості, творчого мислення, самоактуалізації, формування базової ...
 • Теорія та технологія атестації педагогічних працівників 

  Сметанський, Микола Іванович; Сметанский, Н. И.; Smetanskyi, M. I.; Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Шестопалюк, Олександр Васильович; Шестопалюк, А. В.; Shestopaliuk, O. V.; Шахов, Володимир Іванович; Шахов, В. И.; Shakhov, V. I.; Фурман, Юрій Миколайович; Фурман, Ю. Н.; Furman, Yu. M.; Сорочинська, Віра Євгенівна; Сорочинская, В. Е.; Sorochynska, V. Ye. (Вінниця : Вінниця, 1998)
  У монографії розглядаються теоретичні основи стимулювання праці педагогічних працівників та роль атестації у цьому процесі. Запропонований новий підхід до атестації навчально-виховних закладів. Визначені показники ефективності ...
 • Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному середовищі вищої школи : колективна монографія 

  Акімова, О. В.; Акимова, А. В.; Akimova, O. V.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Сапогов, В. А.; Sapohov, V. A.; Столяренко, О. В.; Stoliarenko, O. V.; Губіна, С. І.; Губина, С. И.; Hubina, S. I. (Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
  У колективній монографії викладачів дисциплін педагогічного циклу Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського представлені авторські технології навчання, виховання та взаємодії між ...
 • Загальнопедагогічна компетентність учителя: особливості, складники, шляхи формування : монографія 

  Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V. (Вінниця: ТОВ «Ніланд ЛТД», 2017)
  У монографії висвітлено особливості, складові компоненти та шляхи формування загальнопедагогічної компетентності сучасного вчителя. Адресована студентам магістратури вищих навчальних закладів, аспірантам, викладачам ...
 • Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства 

  Шахов, Володимир Іванович; Шахов, В. И.; Shakhov, V. I.; Паламарчук, Ольга Миколаївна; Паламарчук, О. Н.; Palamarchuk, O. M.; Антонюк, Микола Степанович; Антонюк, Н. С.; Antoniuk, M. S.; Безверхий, Олег Станіславович; Безверхий, О. С.; Bezverkhyi, O. S.; Браніцька, Тетяна Ромуальдівна; Браніцькая, Т. Р.; Branitska, T. R; Візнюк, Іннеса Миколаївна; Визнюк, И. Н.; Vizniuk, I. M.; Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Килівник, Анатолій Миколайович; Киливник, А. Н.; Kylivnyk, A. M.; Коломієць, Леся Ігорівна; Коломиец, Л. И.; Kolomiiets, L. I.; Комар, Тетяна Олександрівна; Комар, Т. А.; Komar, T. O.; Педоренко, Валентина Миколаївна; Педоренко, В. Н.; Pedorenko, V. M.; Перегончук, Наталія Василівна; Перегончук, Н. В.; Perehonchuk, N. V.; Савчук, Зоряна Степанівна; Савчук, З. С.; Savchuk, Z. S.; Сидоренко, Жанна В’ячеславівна; Сидоренко, Ж. В.; Sydorenko, Zh. V.; Сердюкова, Інна Миколаївна; Сердюкова, И. Н.; Serdiukova, I. M.; Фуштей, Оксана Василівна; Фуштей, О. В.; Fushtei, O. V.; Чала, Катерина Олександрівна; Чала, К. А.; Chala, K. O.; Чухрій, Інна Володимирівна; Чухрій, И. В.; Chukhrii, I. V. (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016)
  У монографії висвітлюються результати наукових розвідок проблеми особистісного розвитку майбутніх психологів: професійної амбівалентності особистості, самоорганізації, особистісної зрілості, професійної ідентичності, ...
 • Розвиток професійної самосвідомості студентів вищих навчальних закладів 

  Галузяк, В. М.; Галузяк, Василь Михайлович; Haluziak, V. M.; Добровольська, Катерина В’ячеславівна; Добровольская, К. В.; Dobrovolska, K. V. (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
  У монографії розкривається проблематика формування професійної самосвідомості студентської молоді: сутність, особливості і структура професійної самосвідомості, етапи і психологічні механізми її розвитку. Визначено педагогічні ...