Recent Submissions

 • Методика виховної роботи з обдарованими дітьми 

  Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
  У посібнику розкривається сутність обдарованості як психолого-педагогічного феномену, характеризуються особливості пізнавальної та емоційної сфери обдарованих дітей, подаються психодіагностичні методики для виявлення та ...
 • Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу 

  Давідчук, Алла Олегівна; Давидчук, А. О.; Davidchuk, A. O.; Зеленюк, Сергій Вікторович; Зеленюк, С. В.; Zeleniuk, S. V.; Кіржа, Надія Василівна; Киржа, Н. В.; Kirzha, N. V.; Кушнір, Аліна Сергіївна; Кушнир, А. С.; Kushnir, A. S.; Мазур, Катерина Володимирівна; Мазур, К. В.; Mazur, K. V.; Марченко, Алла Іванівна; Марченко, А. И.; Marchenko, A. I.; Московчук, Ольга Сергіївна; Московчук, О. С.; Moskovchuk, O. S.; Стахова, Інна Анатоліївна; Стахова, И. А.; Stakhova, I. A.; Столяр, Тетяна Валеріївна; Столяр, Т. В.; Stoliar, T. V.; Парубок, Катерина Олександрівна; Парубок, К. А.; Parubok, K. O.; Подуфалов, Анатолій Іванович; Подуфалов, А. И.; Podufalov A. I.; Портянко, Вікторія Павлівна; Портянко, В. П.; Portianko, V. P.; Уманська, Юлія Валеріївна; Уманская, Ю. В.; Umanska, Yu. V.; Черчик, Наталія Леонідівна; Черчик, Н. Л.; Cherchyk, N. L. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2017)
  У навчальному посібнику розкривається сутність, зміст і структура складових професійно-педагогічної компетентності викладача ВНЗ: інформаційної, дослідницької, комунікативної, іншомовної, психолого-педагогічної, ...
 • Діагностичний інструментарій класного керівника 

  Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2013)
  У посібнику пропонуються прості у використанні діагностичні методики, які можуть застосовуватися з метою вивчення вихованості школярів. Представлені, зокрема, методики діагностування моральної свідомості учнів, їхньої ...
 • Розвиток професійної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів : монографія 

  Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Тихолаз, Софія Іванівна; Тихолаз, София Ивановна; Tykholaz, Sofiia Ivanivna (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2016)
  У монографії на основі аналізу психолого-педагогічної літератури та педагогічної практики з’ясовано сутність і структуру професійної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів, визначено критерії, показники ...
 • Педагогічна конфліктологія : навчальний посібник 

  Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015)
  У навчальному посібнику розкриваються загальні основи педагогічної конфліктології. Розглядаються особливості, причини, типи та функції педагогічних конфліктів, шляхи їх попередження і розв’язання
 • Педагогічна діагностика : курс лекцій 

  Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015)
  У посібнику розкривається сутність основних методів педагогічної діагностики, які можуть використовуватися для оцінки ефективності педагогічного процесу. Значне місце приділяється методиці підготовки і проведення педагогічного ...
 • Навчально-методичні матеріали до комплексного державного екзамену (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») 

  Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В; Kaplinskyi, V. V. (Вінниця, 2012)
  Навчально-методичний посібник містить матеріали для підготовки до комплексного державного екзамену (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»). У посібнику подано перелік та стислий зміст теоретичних питань з ...
 • Методичні рекомендації до комплексного екзамену для студентів спеціальності« Педагогіка вищої школи» освітньо-кваліфікаційного рівня магістра 

  Акімова, О. В.; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Хамська, Н. Б.; Хамская, Н. Б.; Khamska, N. B. (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
  Методичні рекомендації містять навчально-методичні матеріали з педагогіки вищої школи, методики викладання у вищій школі, методології та методів педагогічних досліджень, теорії та практики вищої професійної ...
 • Атестація загальноосвітніх шкіл 

  Сметанський, Микола Іванович; Сметанский, Н. И.; Smetanskyi, M. I.; Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Слободянюк, Микола Іванович; Слободянюк, Н. И.; Slobodianiuk, M. I.; Шахов, Володимир Іванович; Шахов, В. И.; Shakhov, V. I. (Вінниця: РВВ ВАТ Віноблдрукарня, 2001)
  У монографії обгрунтовується новий підхід до атестації загально¬освітніх шкіл. Визначені результативні та процесуальні показники ефективності педагогічної діяльності, запропоновані діагностичні методики для їх вимірювання, ...
 • Теорія і практика вищої професійної освіти : навчальний посібник 

  Давидюк, М. О.; Davydiuk, M. O. (Вінниця, 2015)
  У посібнику містяться матеріал з проблем вищої професійної освіти, аналізуються загально дидактичні принципи навчання у вищій школі, теорія пізнавальних перешкод, особливості формування критичного ...
 • Комунікативні аспекти діяльності соціального педагога : навчально-методичний посібник 

  Давидюк, М. О.; Davydiuk, M. O. (2013)
  Матеріал даного курсу призначений для формування у студентів комунікативних умінь і навичок, затребуваних у професійній діяльності соціального педагога: уміння спілкуватися з різними групами клієнтів, допомагати ...
 • Історія освітніх виховних систем : навчальний посібник для студентів магістратури зі спеціальності 8.18010021 Педагогіка вищої школи **** 

  Давидюк, М. О.; Davydiuk, M. O. (Вінниця, ТОВ «Нілан ЛТД», 2015)
  Чим зумовлений сталий характер існування університету як соціальної інституції в європейському, а згодом і світовому контексті? Завдяки чому університету вдалося впродовж багатьох сторіч бути своєрідним ...
 • Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Історія освітніх виховних систем» 

  Давидюк, М. О.; Davydiuk, M. O. (2015)
  Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів магістратури системи знань з історії та теорії вітчизняних освітніх виховних систем, періодизації їх розвитку, особливостей формування провідних ...
 • Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Теорія і практика вищої професійної освіти» 

  Давидюк, М. О.; Davydiuk, M. O.; Sapohov, V. A.; Сапогов, В. А. (, 2015)
  Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія і практика вищої професійної освіти» є формування системи знань про навчальний процес у педагогічному ВНЗ у контексті основних законів і категорій ...
 • Основи виховної діяльності вчителя фізичної культури : навчальний посібник 

  Каплінський, Василь Васильович; Каплинский, Василий Васильевич; Kaplinskyi, Vasyl Vasylovych; Асаулюк, І. О.; Асаулюк, И. О.; Asauliuk, I. O. (Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2014)
  У навчальному посібнику лаконічно й системно викладено теоретико-методичні основи виховної діяльності вчителя фізичної культури з урахуванням особливостей його професійної діяльності. Практичний, методичний та ілюстративний ...
 • Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник 

  Каплінський, Василь; Каплинский, Василий; Kaplinskyi, Vasyl (Вінниця: ТОВ «Ніланд ЛТД», 2015)
  У навчальному посібнику лаконічно й системно викладено теоретико-методичні основи методики викладання у вищій школі. Рекомендовано студентам магістратури спеціальності «Педагогіка вищої школи», викладачам вищих ...
 • 100 складних ситуацій на уроках та поза уроками: шукаємо рішення : навч. посіб. для майбут. вчителів 

  Каплінський, Василь; Каплинский, Василий; Kaplinskyi, Vasyl (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
  Пропонований посібник є своєрідним задачником з практичної педагогіки. Він містить реальні педагогічні ситуації з варіантами рішень, пропонуючи їх оцінити, доповнити й віднайти оптимальні. Рекомендується студентам вищих ...
 • Загальнопедагогічна підготовка до курсового та комплексного державного екзамену (осв.-квал. рівень «бакалавр») 

  Каплінський, Василь; Каплинский, Василий; Kaplinskyi, Vasyl (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
  У посібнику коротко розкривається зміст основних принципів, методів та прийомів виховного впливу, педагогічно доцільних для розв’язання екзаменаційних педагогічних ситуацій; подаються ілюстрації тестових ...