Recent Submissions

 • Риторика. Модульний курс 

  Прокопчук, Л.; Prokopchuk, L. V. (Вінниця: Нілан-ЛТД, 2017)
  Навчальний посібник побудований відповідно до сучасних концепцій викладання навчальних дисциплін у вищій школі. Він входить до науково-методичного комплексу дисципліни «Риторика». У ньому відповідно до двох виокремлених ...
 • Український фольклор 

  Віннічук, А. П.; Винничук, А. П.; Vinnichuk, A. P. (Вінниця, 2018)
  У навчальному посібнику подано навчальну та робочу програми з дисципліни «Український фольклор», теми практичних занять, завдання для індивідуальної роботи, перелік екзаменаційних питань, список рекомендованої літератури, ...
 • Історія української літератури 

  Поляруш, Н. С.; Poliarush, N. S.; Віннічук, А. П.; Винничук, А. П.; Vinnichuk, A. P.; Крупка, В. П.; Krupka, V. P.; Ткаченко, В. І.; Ткаченко, В. И.; Tkachenko, V. I.; Вешелені, О. М.; Wesselenyi, O. M. (Вінниця, 2017)
  Навчально-методичний підручник призначений для підготовки до закінчення атестації студентів денної та заочної форми навчання, бакалавра та магістра.
 • Науково-дослідна робота з української літератури (курсові, дипломні, магістерські роботи) 

  Поляруш, Н. С.; Poliarush, N. S.; Віннічук, А. П.; Винничук, А. П.; Vinnichuk, A. P. (Вінниця, 2017)
  Загальні вимоги до змісту та структури кваліфікаційних робіт, рекомендації щодо створення науково-виробничої роботи та їх складання наводяться у навчально-методичному посібнику.
 • Українська література 

  Ткаченко, В. І.; Ткаченко, В. И.; Tkachenko, V. I. (Вінниця, 2017)
  У навчальному посібнику «Українська література» подано робочу навчальну програму, орієнтовний розподіл навчального часу, теоретичний та практичний блоки, тематику рефератів та творчих завдань, тестові завдання, перелік ...
 • Тенденції розвитку української літератури 70-90-х років ХІХ століття 

  Ткаченко, В. І.; Ткаченко, В. И.; Tkachenko, V. I. (Вінниця, 2017)
  У навчальному посібнику «Тенденції розвитку української літератури 70-90-х років ХІХ століття» подано робочу навчальну програму, орієнтовний розподіл навчального часу, теоретичний та практичний блоки, тематику рефератів ...
 • Актуальні проблеми сучасної фольклористики 

  Віннічук, А. П.; Винничук, А. П.; Vinnichuk, A. P. (Вінниця, 2016)
  У посібнику подано навчальну та робочу програми, практичний та лабораторний блоки, завдання для індивідуальної роботи, перелік залікових питань, список рекомендованої літератури.
 • Історія української літератури першої половини XIX століття 

  Віннічук, А. П.; Винничук, А. П.; Vinnichuk, A. P. (Вінниця, 2017)
  У посібнику вміщено навчальну та робочу програми з дисципліни «Історія української літератури першої половини XIX століття», подано плани лекційних та практичних занять, тематику рефератів, перелік контрольних та екзаменаційних ...
 • Формально-граматична і семантико-синтаксична структура простого речення в українській та англійській мовах 

  Іваницька, Н. Л.; Иваницкая, Н. Л.; Ivanytska, N. L.; Іваницька, Н. Б.; Иваницкая, Н. Б.; Ivanytska, N. B. (Вінниця ВДПУ, 2004)
  Розглянуто деякі теоретичні проблеми синтаксису простого речення, що стосуються питань формально-граматичного та семантико-синтаксичного моделювання його структури. Посібник призначений для студентів спеціальності “Українська ...
 • Хрестоматія із синтаксису (наукові та науково-методичні праці) 

  Іваницька, Н. Л.; Иваницкая, Н. Л.; Ivanytska, N. L. (Вінниця : ВДПУ, 2004)
  У хрестоматію ввійшли наукові та науково-методичні статті вченого із синтаксису простого речення української мови. Хрестоматія призначена для аспірантів, магістрантів, студентів спеціальності "Українська ...
 • Українська діалектологія : навч. посібник для студентів галузі знань 0203 Гуманітарні науки напряму підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і література 

  Прокопчук, Л. В.; Prokopchuk, L. V. (Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013)
  Навчальний посібник побудовано відповідно до сучасних концепцій викладання дисциплін лінгвістичного циклу. У ньому відповідно до трьох виокремлених змістових модулів подано матеріали лекцій, плани практичних занять, перелік ...
 • Українська діалектологія : Тестовий контроль : [збірник завдань] 

  Прокопчук, Л. В.; Prokopchuk, L. V. (Вінниця: Нілан-ЛТД, 2014)
  Збірник тестових завдань входить до науково-методичного комплексу дисципліни «Українська діалектологія». Посібник місить тестові завдання різного типу для поточного, модульного й підсумкового контролю, які дадуть змогу ...