Now showing items 1-1 of 1

    • Партицип у сучасній німецькій мові: структурні і функціональні типи 

      Боровська, О. О.; Боровская, Е. А.; Borovska, O. O. (Вінниця, 2015)
      Статтю присвячено дослідженню структурних і функціональних типів партиципів сучасної німецької мови. Автором проаналізовано структурні та функціональні ознаки партиципів, встановлено їх взаємозв’язок із формальними ...