Now showing items 1-3 of 3

  • Зіставний аналіз вживання назв природних явищ у розмовній мові 

   Дробаха, Л. В.; Drobakha, L. V. (Дніпропетровськ, 2016)
   У статті розглядаються питання, пов’язані зі специфікою світосприйняття різних етносів. Шляхом зіставного аналізу досліджено особливості вживання назв природних явищ у cтійких виразах та переносних значеннях в українській, ...
  • Мовні характеристики людини через призму конотації (зіставний аспект) 

   Дробаха, Л. В.; Дробаха, Л. В.; Drobakha, L. V. (Issue, 2017)
   Стаття присвячена питанням виявлення специфічних особливостей менталітету носіїв різних мов. Шляхом зіставного аналізу виявлено спільні та національно-специфічні особливості вживання назв природних феноменів у конотативних ...
  • Семантичне варіювання назв природних явищ у зіставному аспекті 

   Дробаха, Л. В.; Drobakha, L. V. (Варшава : «Diamond trading tour», 2015)
   У статті розглядаються питання, пов’язані з відображенням національного світосприйняття у мовах. На основі зіставного дослідження проведено аналіз вживання назв природних явищ у прямих та переносних значеннях в українській, ...