Show simple item record

dc.contributor.authorАвксентьєва, Т. А.
dc.contributor.authorАвксентьева, Т. А.
dc.contributor.authorAvksentieva, T. A.
dc.contributor.authorЛісниченко, А. П.
dc.contributor.authorЛисниченко, А. П.
dc.contributor.authorLisnychenko, A. P.
dc.date.accessioned2018-01-11T10:38:36Z
dc.date.available2018-01-11T10:38:36Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationАвксентьєва Т. А. Шляхи запровадження інклюзивної освіти у ВНЗ України / Т. А. Авксентьєва, А. П. Лісниченко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: «Педагогіка і психологія». – Вип. 48 . – Вінниця, 2016. – С. 135-138uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/2163
dc.descriptionПедагогічні науки. Інклюзивна вища освіта. Інклюзивні моделі навчання.uk_UA
dc.description.abstractВ статті розкривається поняття інклюзивної вищої освіти як системи освітніх послуг з поєднанням елементів спеціальної та інклюзивної освіти, що базуються на принципах діалогу, обопільного суверенітету, свободи спів розвитку тощо. Обґрунтовується використання інклюзивної моделі навчання у вищому навчальному закладі як оптимальної на відміну від інтегрованої форми навчання чи навчання студентів з особливими потребами у спеціальних академічних групах. Виокремлюються шляхи комплексного підходу до запровадження інклюзивної вищої освіти: розвитку спеціалізованої матеріально-технічної бази та навчально-методичної складової; інклюзивної компетентності викладачів та студентів; медико-реабілітаційної, соціально-психологічної, соціально-педагогічної та соціально-правової сферuk_UA
dc.description.abstractВ статье раскрывается понятие инклюзивного высшего образования как системы образовательных услуг, которые объединяют элементы специального и инклюзивного образования, и базаруються на принципах диалога, обоюдного суверенитета, свободы общего развития и т.д. Обосновывается использование инклюзивной модели обучения в высшем учебном заведении как оптимального в отличии от интегрированной фрмы обучения и обучения студентов с особенными образовательными потребностями в специальных академических группах. Выделяются пути комплексного подхода к реализации инклюзивного высшего образования: развитие специализированной материально-технической базы и учебно-методической составляющей; инклюзивной компетентности преподавателей и студентов; медицинско-реабилитационной, социально-психологической, социально-педагогической и социально-правовой сферru
dc.publisherНаукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: «Педагогіка і психологія». – Вип. 48 . – Вінницяuk_UA
dc.subjectінклюзивна вища освітаuk_UA
dc.subjectінклюзивна компетентність викладачів та студентівuk_UA
dc.subjectінтегративна та інклюзивна форми навчанняuk_UA
dc.subjectинклюзивное высшее образованиеuk_UA
dc.subjectинклюзивная компетентность преподавателей и студентовuk_UA
dc.subjectинтегрированная и инклюзивная формы обученияuk_UA
dc.subjectinclusive higher educationuk_UA
dc.subjectinclusive competence of teachers and studentsuk_UA
dc.subjectintegrated educationuk_UA
dc.subjectinclusive teaching modeluk_UA
dc.titleШляхи запровадження інклюзивної освіти у ВНЗ Україниuk_UA
dc.title.alternativeПути введения инклюзивного образования в ВУЗАХ Украиныuk_UA
dc.title.alternativeThe ways of inclusive education integration into higher educational establishments of Ukraineuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record