Now showing items 1-20 of 131

  • Ознаки сонця як планети 

   Бачинська, С. А.; Bachynska, S.; Крот, І. Л.; Krot, I.; Схабицька, Н. С.; Skhabytska, N. (Вінниця : ФОП Пишний О.А., 2017)
   У статті викладено основні аспекти дослідження Сонця за допомогою сонячних зондів. Обґрунтовано важливість відкриття хвиль Россбі на Сонці та їх подальшу значимість у відпрацюванні моделі сонячної активності
  • Вивчення поверхні місяця за фотознімками та ототожнення її з мапою місяця 

   Гладько, Т. В.; Hladko, T.; Щебетюк, А. В.; Shchebetyuk, A.; Олішевська, Ю. В.; Olishevska, Y. (Вінниця : ФОП Пишний О.А., 2017)
   У статті за результатами спостережень складових поверхні Місяця ототожнено їх із мапою Місяця. Показано історичне походження назв рельєфних утворень на Місяці.
  • Гравітація та антигравітація у космічному просторі 

   Мельник, А. К.; Melnyk, A.; Шатківська, В. В.; Shatkivska, V.; Думенко, В. П.; Dumenko, V. (Вінниця : ФОП Пишний О.А., 2017)
   У статті досліджені найцкавіші явища, які пов‘язані з гравітацією та роль гравітації у світобудові. Визначено основні уявлення про антигравітацію та її важливість для еволюції космічних об‘єктів.
  • Проблема космічного сміття 

   Мозговий, О. В.; Мозговий, А. В.; Mozhovyy, O. V.; Семенюк, Д. С.; Semenyuk, D.; Коломієць, Я. В.; Коломиец, Я. В.; Kolomiyets, Y. (Вінниця : ФОП Пишний О.А., 2017)
   У статті роглянуто проблеми космічного сміття та найбільш ймовірні шляхи як його позбутися.
  • Методи отримання спектрів метеорів 

   Мозгова, А. М.; Mozgova, A.; Ваколюк, Г. А.; Vakolyuk, G. (Вінниця : ФОП Пишний О.А., 2017)
   У статті розглянуто традиційні методи отримання спектрів метеорів, які дозволяють отримати фізико-хімічні характеристики метеорних тіл.
  • Як з`являються блукаючі планети? 

   Подіщук, Д. С.; Полищук, Д. С.; Polishhuk, D. (Вінниця : ФОП Пишний О.А., 2017)
   У статті розглянуто кілька гіпотез про появу блукаючих планет.
  • Сучасні знання космосу 

   Валевська, К. А.; Valevska, K. (Вінниця: ФОП Пишний О. А., 2017)
   У статті розглянуто основні об‘єкти космосу, які досліджує людство.
  • Спостереження місяця: історія, рідкісні явища 

   Черниш, В. М.; Chernysh, V.; Думенко, В. П.; Dumenko, V. (Вінниця: ФОП Пишний О. А., 2017)
   У статті розглянуті історичні аспекти спостережень Місяця. Представлено результати спостережень місячних затемнень та можливості віртуальних планетаріїв.
  • Екзопланети: історія відкриття та дослідження 

   Бойко, В. В.; Bojko, V. V.; Думенко, В. П.; Dumenko, V. (Вінниця: ФОП Пишний О. А., 2017)
   У статті показано історію дослідження екзопланет та обґрунтовано наслідки космічних відкритів для земного життя.
  • Астрономія і сьогодення 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnitsa state pedagogical University named after Mykhailo Kotsyubynsky (Вінниця: ФОП Пишний О. А., 2017)
   У збірнику наукових праць представлені сучасні підходи до актуальних проблем астрономії, методики її вивчення у середніх загальноосвітніх навчальних закладах, ПТНЗ і ВНЗ.
  • Застосування віртуальних планетаріїв та обсерваторій для астрономічних спостережень 

   Ігнатко, В. В.; Игнатко, В. В.; Ihnatko, V. V.; Жупанова, О. С.; Zhupanova, O.; Думенко, В. П.; Dumenko, V. (Вінниця: ФОП Пишний О. А., 2017)
   У статті розглянуто можливості віртуальних планетаріїв та обсерваторій, які дають більше можливостей у спостереженні та вивченні зоряного неба
  • Практичне визначення гостроти зору експериментатора при проведенні астрономічних спостережень 

   Кузьминський, О. В.; Кузьминський, А. В.; Kuzmynskyy, O. V.; Мозговий, О. В.; Мозговой, А. В.; Mozhovyy, O.V. O.; Mozhovyy, O.V. (Вінниця: ФОП Пишний О. А., 2017)
   У статті пропонується розроблена лабораторна робота з астрономії для визначення гостроти зору при астрономічних спостереженнях.
  • Дослідження метеорних явищ в лабораторії вищого навчального закладу 

   Мозгова, А. М.; Mozgova, A. M.; Мозговий, О. В.; Mozgovy, O. V. (Вінниця: ФОП Пишний О. А., 2017)
   Розроблено проект лабораторної роботи з курсу астрономії для студентів вищих навчальних закладів, яка дозволить більш детально ознайомити студентів з метеорними явищами з метою формування у студентів знань, умінь і навичок ...
  • Диференціація методичної підготовки майбутніх учителів математики 

   Михайленко, Любов Федорівна; Михайленко, Л.Ф.; Mykhailenko, L.F. (Дніпропетровськ-Варна, 2015)
   Обґрунтовано доцільність і можливість диференціації методичної підготовки майбутніх учителів математики в педагогічних університетах. Виокремлено чотири початкових рівні професійного навчання майбутніх учителів математики ...
  • Деякі форми позанавчальної роботи у фаховій підготовці вчителя математики 

   Михайленко, Любов Федорівна; Коношевський, Олег Леонідович; Михайленко, Л.Ф.; Коношевский, О.Л.; Mykhailenko, L.F.; Konoshevskyi, O.L. (Київ-Вінниця : ТОВ «Планер», 2012)
   У роботі описано технологію підготовки і написання студентами тез методичного напряму. Підготовка тез методичного напряму забезпечує одночасно методичну і наукову роботи студентів. Поєднання наукового пошуку студента з ...
  • Формування здатності майбутніх учителів математики до якісної підготовки ефективних уроків математик 

   Михайленко, Любов Федорівна; Михайленко, Л.Ф.; Mykhailenko, L.F. (Вінниця: «Нілан ЛТД», 2013)
   У статті виділено основні види діяльності студентів у процесі вивчення курсу «Методика навчання математики» для формування їх здатності якісно підготувати урок математики в школі і прогнозувати ефективність навчального ...
  • Засоби формування методичної компетентності майбутніх учителів математики 

   Михайленко, Любов Федорівна; Наконечна, Людмила Йосипівна; Михайленко, Л.Ф.; Наконечна, Л.И.; Mykhailenko, L.F.; Nakonechna, L.Y. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014)
   У статті описано технологію роботи на практичних заняттях, що сприяє формуванню в студентів уміння конструювати уроки з використанням сучасних методів і прийомів навчально-пізнавальної діяльності
  • Формування вмінь майбутніх учителів математики розв’язувати типові задачі методичної діяльності в навчанні учнів алгебри 

   Михайленко, Любов Федорівна; Михайленко, Л.Ф.; Mykhailenko, L.F. (Вінниця: «Нілан ЛТД», 2015)
   У статті розкрито зміст поняття «методична компетентність майбутнього вчителя математики в навчанні учнів алгебри» та на основі виокремлення типових задач методичної діяльності вчителя математики в навчанні учнів алгебри, ...
  • Розв‘язування текстових задач як засіб формування математичної компетентності старшокласників 

   Михайленко, Любов Федорівна; Ковальчук, Майя Борисівна; Михайленко, Л.Ф.; Ковальчук, М.Б.; Mykhailenko, L.F.; Kovalchuk, M.B. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016)
   Розглянуто різні підходи до розкриття змісту поняття «професійна компетентність». Проаналізовано результати досліджень психологів щодо основ формування готовності й здатності майбутніх фахівців до ефективної професійної ...
  • Психолого-педагогічні основи формування професійної компетентності майбутнього педагога 

   Матяш, Ольга Іванівна; Михайленко, Любов Федорівна; Матяш, О.И.; Михайленко, Л.Ф.; Matyash, O. I.; Mykhailenko, L.F. (Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки: Зб. статей. – Вип.141. – Кіровоград, 2015)
   Розглянуто різні підходи до розкриття змісту поняття «професійна компетентність». Проаналізовано результати досліджень психологів щодо основ формування готовності й здатності майбутніх фахівців до ефективної професійної ...