Now showing items 1-1 of 1

    • Використання засобів мультимедіа під час розв’язування фізичних задач 

      Сільвейстр, А. М.; Sіlveуstr, А. М. (Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2017)
      Розглядається використання засобів мультимедіа під час розв’язування фізичних задач у майбутніх учителів хімії і біології. З’ясовано, що велике значення має правильний підбір навчальних задач (завдань), які визначають ...