Show simple item record

dc.contributor.authorМєнкова, Т.
dc.contributor.authorМенкова, Т.
dc.contributor.authorMienkova, T.
dc.date.accessioned2017-12-21T09:20:39Z
dc.date.available2017-12-21T09:20:39Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationМєнкова Т. Зіставлення сучасного молодіжного сленгу німецької та української етноспільнот у тематичному гнізді «cпорт» / Т. Мєнкова // Актуальні проблеми лінгвістики та методики викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі та школі : Матеріали конференції. – ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2017. – С. 203-207uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/1961
dc.descriptionІноземна мова. Методикаuk_UA
dc.description.abstractУсі спортивні сленгізми можна умовно поділити на такі основні групи: назви спорту, спортсменів; місце і роль людини в спорті; дії, процеси, явища, за уміннями та характерними діями, за фізичними якостями та зовнішніми ознаками; назви спортивного інвентарю, його особливості; позначення спортивних вправ і стилів, спортивних закладів, місць проведення спортивних дій. Активність і продуктивність виявляють такі словотвірні способи, як афіксація й усічення, лише поодинокі випадки застосування способу основоскладання й контамінації в українській та німецькій мовах.uk_UA
dc.description.abstractВсе спортивные сленгизмы можно условно разделить на следующие основные группы: названия спорта, спортсменов; место и роль человека в спорте; действия, процессы, явления, по умениями и характерными действиями, по физическим качествам и внешним признакам; названия спортивного инвентаря, его особенности; обозначения спортивных упражнений и стилей, спортивных учреждений, мест проведения спортивных действий. Активность и производительность проявляют такие словообразовательные способы, как аффиксация и усечение, лишь единичные случаи применения способа основосоставления и контаминации в украинском и немецком языках.ru
dc.description.abstractAll sports slengizms can be divided into the following main groups: sports names, athletes; place and role of a person in sports; actions, processes, phenomena, for skills and characteristic actions, by physical qualities and external features; the name of the sports equipment, its features; designation of sports exercises and styles, sports facilities, venues for sports activities. Activity and productivity reveal such word-formation methods as fixation and truncation, only isolated cases of application of the method of foundation and contamination in the Ukrainian and German languages.en
dc.publisherВінниця : ВДПУuk_UA
dc.subjectмолодіжний сленгuk_UA
dc.subjectетноспільнотаuk_UA
dc.subjectмолодежный сленгuk_UA
dc.subjectэтносообществоuk_UA
dc.subjectyouth slanguk_UA
dc.subjectethnic communityuk_UA
dc.titleЗіставлення сучасного молодіжного сленгу німецької та української етноспільнот у тематичному гнізді «cпорт»uk_UA
dc.title.alternativeСопоставление современного молодежного сленга немецкого и украинского етносообществ в тематическом гнезде «cпорт»uk_UA
dc.title.alternativeComparison of the modern youth slang of the German and Ukrainian ethno-communities in the thematic nest "Protect"uk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record