Now showing items 1-1 of 1

    • Вплив ретардантів на період спокою рослин картоплі 

      Ткачук, О.О.; Ткачук, О.А.; Tkachuk, О.О.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, О.А.; Пугач, О. А; Pugach, O. A.,; Безсмертна, В. М.; Безсмертная, В. М.; Bezsmertna, V. M. (Вінниця, – 2017., 2017)
      Проаналізовано дані літератури щодо стану спокою рослин, який контролюється комплексом фітогормонів і визначається відношенням концентрацій цих речовин. Метаболізм тканин бульб в період після збирання проходить декілька ...