Now showing items 1-7 of 7

  • Вплив агростимуліну на процеси проростання насіння сочевиці 

   Ходаніцька, O.O.; Ходаницкая, Е.А.; Khodanitska, O.O.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Tkachuk, O. O; Ткачук, O.O.; Ткачук, О.А. (Вінниця, 2019, 2019)
   Вивчали вплив регулятора росту на процеси проростання насіння сочевиці сорту Даринка. Встановлено, що за використання рістстимулюючого препарату агростимуліну підвищувалися показники енергії проростання та схожості насіння ...
  • Вплив гетероауксину на енергію проростання та ріст пшениці 

   Ходаніцька, О.О.; Ходаницкая, Е.А.; Khodanitska, O.O.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Tkachuk, O. О.; Ткачук, О.А.; Ткачук, O.O. (Вінниця, 2019, 2019)
   Вивчено та проаналізовано дію препарату гетероауксину на енергію проростання та показники росту насіння пшениці. Встановлено, що обробка насіння пшениці сорту Миронівська 65 рістрегулюючим препаратом ауксинової дії призводила ...
  • Вплив гібереліну і тебуконазолу на інтенсивність проростання насіння бобів за умов ското- і фотоморфогенезу 

   Куц, Б.О.; Куц, Б.А.; Kuts, B.O.; Кур'ята, В.Г.; Курьята, В.Г.; Kuryata, V. G. (Вінниця, – 2019., 2019)
   Вивчали вплив тебуконазолу та гіберелової кислоти (ГК3) на процес проростання насіння бобів. Встановлено, що обробка насіння гібереловою кислотою у темряві збільшувала довжину епікотилю та довжину кореня, однак на світлі ...
  • Вплив ретардантів на період спокою рослин картоплі 

   Ткачук, О.О.; Ткачук, О.А.; Tkachuk, О.О.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, О.А.; Пугач, О. А; Pugach, O. A.,; Безсмертна, В. М.; Безсмертная, В. М.; Bezsmertna, V. M. (Вінниця, – 2017., 2017)
   Проаналізовано дані літератури щодо стану спокою рослин, який контролюється комплексом фітогормонів і визначається відношенням концентрацій цих речовин. Метаболізм тканин бульб в період після збирання проходить декілька ...
  • Насіннєва продуктивність гречки за дії стимуляторів росту 

   Ходаніцька, O.O.; Ходаницкая, О. А.; Khodanitska, О. А. (Вінниця, 2020, 2020)
   Вивчали вплив стимуляторів росту на процеси проростання та продуктивність рослин гречки. Встановлено, що за використання ріст регулюючих препаратів емістиму С та ендофіту L1 підвищувалися показники енергії проростання та ...
  • Ріст, розвиток та насіннєва продуктивність розторопші плямистої залежно відзастосування ретардантів, строків та способу сівби 

   Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Ходаніцька, О. О.; Ходаницкая, Е.А.; Khodanitska, O. O.; Липовий, В. Г.; Лыповый, В. Г.; Lypovyy, V. G.; Ватаманюк, О. В.; Vatamanyuk, O. V. (Умань, 2019)
   У статті проаналізовано вплив ретардантів, строків та способів сівби на ріст, розвиток та насіннєвупродуктивність розторопші плямистої в умовах Поділля.Досліджено строки (за температури ґрунту 10-110 С, 12-130 С та 14-150 ...
  • Схожість насіння та збереженість рослин проса звичайного залежно від технологій вирощування 

   Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V.; Левківська, О. О.; Левковская, О. А.; Levkivska, O. А.; Жемчужников, В. А.; Zhemchuzhnikov, V. A.; Кошланська, Т. В.; Кошланская, Т. В.; Koshlanskaya, T. V.; Підгаєвська, М. І.; Подгаевская, М. И.; Podgayevska, M. I.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A (Przemyśl: Nauka i studia, 2020)
   Встановлено, що строки сівби проса звичайного впливали на польову схожість. За ранніх строків сівби (20.04-25.04) польова схожість була дещо нижчою порівняно до показників більш пізніх строків сівби (1.05-10.05). Рослини, ...