Now showing items 1-3 of 3

  • Вплив строків сівби та ширини міжрядь на формування продуктивності кропу запашного (Anethum graveolensL) 

   Князюк, О. В.; Князюк, А. В.; Kniaziuk, A. V.; Козак, В. В.; Kozak, V. V. (Вінниця, 2017)
   Біометричні показники рослин кропу запашного, дані урожайності зеленої маси та насіння свідчать про перевагу підзимнього строку сівби. Збільшення ширини міжрядь при зменшенні густоти рослин сприяє підвищенню індивідуальних ...
  • Дія термінів сівби на врожайність сортів сої 

   Панасюк, О. Я.; Panasyuk, O. Ya.; Князюк, О. В.; Knyazyuk, O. V.; Капітан, О. А.; Captain, O. A.; Богуславець, В. Ю.; Богуславец, В. Ю.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A (София «Бял ГРАД-БГ ОДД», 2018)
   Формування врожайності зерна сортів різних груп стиглості в значній мірі залежить від строків сівби. Максимальну врожайність сортів сої які досліджувались забезпечив строк сівби 5 травня. Зокрема, врожайність насіння ...
  • Особливості формування врожаю гороху залежно від прийомів вирощування 

   Князюк, О. В. (Вінниця, 2019, 2019)
   Стаття присвячена особливостям формування врожайності гороху в залежності від строку сівби. Встановлено, що за умов центрального Лісостепу ефективним є вирощування гороху за строку сівби – 5.04.За даних умов елементи ...