Now showing items 1-2 of 2

  • Вплив гібереліну та ретардантів на урожайність і якість продукції рослин томатів 

   Кравець, О.О.; Кравец, О.А.; Kravets, О.О.; Кур'ята, В.Г.; Курьята, В.Г.; Kuryata, V.G. (Вінниця, – 2019., 2019)
   Проведено порівняльний аналіз впливу гібереліну та ретардантів на продуктивність та якість продукції томатів гібриду Солероссо. При застосуванні препаратів достовірно збільшувалася загальна кислотність у всіх дослідних ...
  • Застосування регуляторів росту у рослинництві 

   Шевчук, О.А.; Shevchuk, O.A.; Ткачук, О. О.; Tkachuk, O.O.; Бахмат, Ю. О.; Bahmat, Yu. O. (Praga : Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2017)
   Розглянуто питання можливості збільшення продуктивності при одночасному підвищенні якості продукції сільськогосподарських культур за дії регуляторів росту рослин.