Now showing items 1-3 of 3

    • Вплив гібереліну та ретардантів на урожайність і якість продукції рослин томатів 

      Кравець, О.О.; Кравец, О.А.; Kravets, О.О.; Кур'ята, В.Г.; Курьята, В.Г.; Kuryata, V.G. (Вінниця, – 2019., 2019)
      Проведено порівняльний аналіз впливу гібереліну та ретардантів на продуктивність та якість продукції томатів гібриду Солероссо. При застосуванні препаратів достовірно збільшувалася загальна кислотність у всіх дослідних ...
    • Застосування етиленпродуценту есфону для прискорення дозрівання продукції томатів 

      Кравец, O.O.; Кравець, O.O.; Kravets, O.O.; Kuryata, V. G.; Кур'ята, В. Г; Курьята, В.Г. (Вінниця, 2020, 2020)
      Використання етиленпродуценту есфону на етапі 25 %-ї стиглості плодів суттєво прискорювало швидкість їх дозрівання, що призводило до скорочення кількості зборів з трьох до двох та збільшення частки ранньої продукції у ...
    • Застосування регуляторів росту у рослинництві 

      Шевчук, О.А.; Shevchuk, O.A.; Ткачук, О. О.; Tkachuk, O.O.; Бахмат, Ю. О.; Bahmat, Yu. O. (Praga : Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2017)
      Розглянуто питання можливості збільшення продуктивності при одночасному підвищенні якості продукції сільськогосподарських культур за дії регуляторів росту рослин.