Now showing items 21-40 of 423

  • Фахова практика як невід’ємна складова підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін 

   Білявська, Л. О.; Белявская, Л. А.; Biliavska, L. O. (Вінниця : ВДПУ, 2010)
   Проблема професійної підготовки студентів природничих факультетів у процесі фахової практики є однією з актуальних проблем. В роботі розглядаються питання, що стосуються структури та змісту польової практики, а також місце ...
  • Зимівлі водоплавних птахів на Вінниччині 

   Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Пірхал, А. Б.; Пирхал, А. Б.; Pirkhal, A. B. (Вінниця, 2010)
   У 2006-2010 роках здійснені обліки птахів за стандартними методиками. на ділянці р. Дністер між м. Новодністровськ Чернівецької області та с. Лядово Вінницької області та на р. Південний Буг в акваторіях Ладижинського, ...
  • Завдання фахової практики у підготовці майбутніх вчителів природничих дисциплін 

   Білявська, Л. О.; Белявская, Л. А.; Biliavska, L. O. (Przemysl, 2010-07)
   Одним із завданням вищої школи є підвищення якості підготовки фахівців, здатних до активної творчої діяльності в різних галузях громадського та суспільного життя. На сьогоднішній день вища школа має не тільки закласти ...
  • Дослідницька діяльність студентів як один із способів підвищення якості професійної підготовки 

   Білявська, Л. О.; Белявская, Л. А.; Biliavska, L. O. (Przemysl : Nayka i studia, 2011)
   В статті висвітлено питання щодо дослідницько діяльністі студентів як одинієї із форм підвищення якості професійної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін.
  • Аналіз стану сформованості потреб, мотивів та цілей майбутньої професійної діяльності 

   Білявська, Л. О.; Белявская, Л. А.; Biliavska, L. O. (Praha : Publishing House «Education and Science», 2011)
   В статті висвітлено питання стосовно аналізу стану сформованості потреб, мотивів та цілей майбутньої професійної діяльності майбутніх вчителів природничих дисциплін.
  • Модель професійної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін 

   Нікітченко, Л. О.; Никитченко, Л. А.; Nikitchenko, L. O. (Вінниця : ВДПУ, 2011)
   В статті розглядаються питання, що стосуються організаційних методів професійної підготовки майбутнього вчителя біології та хімії у процесі фахової практики. Обґрунтовується модель їхньої підготовки.
  • Попередня оцінка видового складу сов Вінницької області 

   Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Пірхал, А. Б.; Пирхал, А. Б.; Pirkhal, A. B. (Вінниця, 2011)
   Узагальнені відомості про представників ряду Совоподібні Strigiformes Вінницької області. За результатами польових досліджень 2006-2010 років встановлений видовий склад совоподібних області та їх поширення у різних типах ...
  • Основні види самостійної роботи студентів під час проходження фахової практики 

   Білявська, Л. О.; Белявская, Л. А.; Biliavska, L. O. (Тернопіль, 2011)
   Самостійна робота є однією з важливих і широко обговорюваних проблем у сучасній дидактиці. На нашу думку, самостійна робота студентів, під час проходження фахової практики є наслідком точно організованої навчальної діяльності ...
  • Екскурсія як один з методів роботи під час проведення фахової практики 

   Білявська, Л. О.; Белявская, Л. А.; Biliavska, L. O. (София, 2011)
   Враховуючи характер професійної діяльності учителя, спираючись на власний досвід роботи у вищих навчальних закладах, можна передбачити необхідні методи роботи під час проведення фахової практики одним з яких є екскурсія, ...
  • Педагогічні умови ефективної професійної підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін у процесі фахової практики 

   Нікітченко, Л. О.; Никитченко, Л. А.; Nikitchenko, L. O. (Луганськ : ЛНУ, 2012)
   У статті визначено та обґрунтовано педагогічні умови професійної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін в просі проходження фахової практики. Також обґрунтовано данні педагогічні умови з погляду доцільності і ...
  • Зимова орнітофауна урбоценозів Східного Поділля (на прикладі м. Вінниці) 

   Матвійчук О Матвійчук ., О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Куценко, І. І.; Куценко, И. И.; Kutsenko, I. I.; Волинець, О. І.; Volynets, O. I. (Перемишль, 2013)
   У публікації наведені результати комплексного вивчення просторово-типологічної та сезонної організації населення птахів м. Вінниці. Досліджені видовий склад, щільність населення зимуючих птахів у просторі та часі, особливості ...
  • В’юркові (Fringillidae) в екосистемах м. Вінниці 

   Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Хрущов, С. О.; Хрущев, С. А.; Khrushchov, S. O. (Ніжин, 2013)
   За даними досліджень, проведених у 2011-2013 років, встановлено, що в типових біотопах м. Вінниці родина В’юркові представлена 11 видами, які належать до 9 родів, що складає 92% від фауни в’юркових області. Визначені ...
  • Птахи – петрофіли м. Вінниці 

   Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A. (Прага, 2013)
   Вивчені окремі механізми адаптації екологічної групи птахів-петрофілів до використання території населених пунктів. Досліджений видовий склад, просторово-біотопічна організація та особливості екології гніздової авіфауни ...
  • Авіфауна селитебних ландшафтів м. Вінниці 

   Матвійчук, О. А.; Матвийчук, А. А.; Matviichuk, O. A.; Волинець, О. І.; Volynets, O. I. (Перемишль, 2013)
   У публікації наведені результати комплексного вивчення просторово-типологічної та сезонної організації населення птахів селитебних ландшафтів м. Вінниці. Досліджені видовий склад, щільність населення птахів у просторі та ...
  • Видовий склад рослинності луків басейну річки Південний Буг 

   Князюк, О. В.; Kniaziuk, O. V. (2013)
   Рослинність луків басейну річки Південний Буг є злаково-бобове різнотравним угрупуванням, яке має високу біопродуктивність, особливо на ділянках де зростають конюшина лучна та костриця лучна. В лучному фітоценозі багато ...
  • Вплив строків сівби на продуктивність цибулі ріпчастої 

   Князюк, О. В.; Kniaziuk, O. V.; Орлюк, Л. Л.; Orliuk, L. L. (2013)
   Такий технологічний прийом вирощування як строки сівби впливають на продуктивність різностиглих сортів ріпчастої цибулі, біометричні показники росту і розвитку впродовж періоду вегетації, ступінь враження хворобами та ...
  • Використання четвертинних амонієвих солей в сільському господарстві 

   Ткачук, О. О.; Ткачук, О. А.; Tkachuk, O. А.; Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Рогоза, Д. І.; Рогоза, Д. И.; Rogoza, D. I. (Przemysl : Nauka i studia, 2013)
   Проаналізовано вплив четвертинних амонієвих солей на різні сільськогосподарські рослини. Показано можливість їх використання на злакових, овочевих, бобових, технічних культурах, деревних, кущових і декоративних рослинах. ...
  • Післядія ретардантів на процеси карпогенезу рослин цукрового буряка гібриду Ялтушківський ЧС 72 

   Шевчук, О.А.; Shevchuk, O.A.; Прокопець, С. В.; Прокопец, С. В.; Prokopets, S. V. (Przemysl : Nauka i studia, 2013)
   Встановлено, що обробка рослин цукрового буряка на першому році розвитку дектрелом (0,3%) та паклобутразолом (0,025%) призводила до підвищення насіннєвої продуктивності насінників гібриду Ялтушківський ЧС 72 при висадковому ...
  • Рідкісні та зникаючі види лікарських рослин Вінниччини 

   Шевчук, О.А.; Shevchuk, O.A.; Кришталь, О. О.; Крышталь, О. О.; Krishtal, O. O. (София «Бял ГРАД-БТ ОДД», 2013)
   Встановлено, що серед лікарських рослин, які зростають на території Вінницької області виявлено 46 видів рослин, які відносяться до рідкісних і зникаючих видів. До категорії 1 відносять наступні рідкісні і зникаючі лікарські ...
  • Вплив ретардантів на анатомічні показники коренеплодів рослин цукрового буряка 

   Шевчук, О.А.; Shevchuk, O. A; Танасієнко, О. І.; Танасиенко, О. И; Tanasienko, O. I. (София «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013)
   Встановлено, що у коренеплодів цукрових буряків гібриду Ялтушківський ЧС 72, які були оброблені ретардантами – декстрелом (0,3%) і паклобутразолом (0,05%) кількість судинно-волокнистих пучків збільшувалась, вони розміщувалися ...