Now showing items 1-1 of 1

    • Антропогенні ландшафти долини річки Уманки 

      Берчак, В. С.; Berchak, V. S. (Вінниця, 2014)
      На прикладі річки Уманки розглянуто ступінь антропогенізації долинних ландшафтних комплек-сів з метою пошуку нових підходів до їх реконструкції та раціонального використання у майбутньому.