Now showing items 1-1 of 1

    • З історії розвитку антропогенної топоніміки Поділля 

      Квасневська, О.О.; Квасневская, Е. А.; Kvasnevska, E. A. (Вінниця, 2010)
      Розглянуто історію розвитку антропогенної топоніміки Поділля, проаналізовано історію дослідження топонімів упродовж тривалого часу, виділено історичні періоди формування антропогенної топоніміки Поділля.