Now showing items 1-20 of 596

  • Зображення тварин на кераміці з трипільського поселення Чечельник 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Вінниця, 1990)
   Серед виявлених на поселенні Чечельник на Вінниччині різноманітних матеріалів значну цікавість становлять скульптурні зооморфні наліпи у вигляді голів різних видів тварин на горщиках і мисках та зображення тварин, виконані ...
  • Пізньотрипільські поселення в басейні річки Cавранки 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Вінниця, 1989)
   В басейні річки Савранки правої притоки Південного Бугу,є чимало трипільських пам’яток. До пізнього Трипілля належать поселення Білий Камінь-Рогузка, Чечельник, урочище Вишенька та, можливо, Стратіївка.
  • Подільська колядка 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Вінниця, 1996)
   Записана нами колядка - яскраве свідчення про глибокі корені календарного фольклору Поділля, окремі зразки якого збереглись до кінця XX ст.
  • Ткацтво в селах Бушанської сільської ради (Ямпільський район Вінницької області) 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Вінниця : НОВА КНИГА, 2009)
   В статті йдеться про ткацтво в селах Бушанської сільської ради (Ямпільський район Вінницької області).
  • Передмова 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Вінниця, 1993)
  • Весілля в с. Хоменках Шаргородського району Вінницької області (XX ст.) 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Вінниця, 1993)
   Записано від Берези Лукії Петрівни, 1915 р. нар., неграмотної, Берези Лідії Федорівни, 1940 р. нар., освіта 8 класів, Кузик Ірини, 1915 р. нар., 23.V. 1992 р.
  • Ревізія Вінницького замку 1545 року 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Вінниця, 1993)
   Ревізія Вінницького замку 1545 року вперше опублікована О. Яблоновським в книзі «Zrodla dziejowe. Т. VI. Rewizya zamkow ziemi Wolynskiej w polowie XVI wieku», виданій в Кракові у 1877 р. Як зазначає О. Яблоновський в ...
  • Пізньотрипільське поселення Чечельник на Побужжі 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Вінниця, 1993)
   Керамічні матеріали типу Чечельника знаходяться в матеріалах пам'яток другої фази розвитку томашівсько-сушківської групи в межиріччі Південного Бугу та Дніпра (Доброводи) — амфора. В західному регіоні йому відповідають в ...
  • Kepамічне виробництво в Бару в кінці XIX на початку XX ст. 

   Жмурко, В. А. (Вінниця, 1992)
   Необхідно відмітити, що мабуть настав час розширити сферу діяльності такої науки як археологія на зовсім недалекі від нас часи. Обмаль зібраних етнографічних матеріалів, приведе нас, в недалекому ...
  • До історії подільського гончарства 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A.; Гусєв, С. О.; Гусев, С. А.; Gusev, S. O. (Вінниця, 1992)
   Гончарство здавна було одним із найпоширеніших занять людини. Його витоки сягають корінням в часи кам'яної епохи. Тридцять тисяч років тому в доземлеробській японській культурі Дзьомон і на Тайвані були ...
  • Весілля в с. Хомутинцях (поч. XX-80-ті pp. XX ст.) 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A.; Дорош, І. А. (Вінниця, 1992)
   Записано від Бондар Наталки Кузьмової, 1912 p. народження, жительки села Хомутинці, Калинівського району, Вінницької області, 25.IV. 1989 року.
  • Весілля в Чечельнику 30-80-ті роки XX ст. 

   Косаківський, В. А.; Косаківський, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Вінниця, 1992)
   Весілля в Чечельнику у 30—80-ті роки XX ст. Записано від матері — Косаківської Софії Миколаївни, 1931 р. н., жительки смт. Чечельник, Вінницької області. Освіта — 4 кл. Запис здійснено 28. IV. 1991 року.
  • Трипільські поселення у м. Вінниці 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A.; Гусєв, С. О.; Гусев, С. А.; Gusev, S. O. (Вінниця : ДП ДКФ, 2005)
   Про ранньотрипільське поселення у Вінниці (Вінниця-1), яке розташоване на пагорбі ліворуч мосту на Старе місто, науковцям було відомо ще з кінця 1960-х pp. Вінницький краєзнавець A.B. Кучерук ...
  • Топоніміка с. Митинці Красилівського району Хмельницької області 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A.; Рудь, Віталій; Rud, V. (Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2009)
   Вивчаючи топоніміку с. Митинці, вдалося встановити, що найдавнішим топонімом є саме назва села, а мікротопоніми виникали та змінювалися в процесі історичного розвитку населеного пункту. Давнім гідронімом є також ...
  • Топоніміка с. Вереміївки Красилівського району Хмельницької області 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A.; Рудь, В. С.; Rud, V. S. (Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2009)
   Найдавнішими топонімами є «Вереміївка», «Селиська», «Корчма». Найбільш поширеними є мікротопоніми, які виникли в кін XIX - пер. пол. XX ст. та пов'язані з іменами та прізвищами конкретних жителів села, котрі, у ...
  • Вишивка сіл Северинівка, Голубівка і Хатки Жмеринського району Вінницької області (II половина XIX - початок XXI століття) 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A.; Шпак-Косаківська, Н. М.; Шпак-Косаковская, Н. Н. (Вінниця : ФОП Бабій І. В., 2018)
   Дослідження вишивки сіл Северинівка, Голубівка та Хатки свідчить про давню історію цього виду ремесла та розповідають про особливості його розвитку, починаючи з середини XIX ст. Саме тоді був поширений ...
  • Северинівський палацово-парковий ансамбль в праці Aftanazy r. «Dziege rezydencji na damnych kresach Rzeczypospolitej» т. 9. «Wojewodztwo Podolskie» 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A.; Шпак-Косаківська, Наталя; Христюк, Олександр (Вінниця : ФОП Бабій І. В., 2018)
   Северинівський палацо-парковий ансамбль є унікальною пам'яткою історії і культури Поділля. Завдяки добрій збереженості він є важливим туристичним об'єктом, який має понад 200-літню історію та продовжує функціонувати сьогодні ...
  • Вступ 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Київ : Майстерня книги, 2010)
   Останнім часом у зв'язку з посиленням всесвітніх глобалізаційних та міграційних процесів значно зросла зацікавленість у дослідженні проблеми «малої батьківщини» — села, містечка, міста, району, регіону. В Україні ...
  • Спогади М. З. Жука про події часів Першої світової та громадянської воєн в с Комарівка 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A.; Рудь, В. С.; Rud, V. S. (Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015)
   Пам'ять Мирона Захаровича зберегла для нас надзвичайно цінні відомості про хід подій в с. Комарівка на Поділлі в роки Першої світової та громадянської воєн, що віддалені від нас вже майже на ціле століття. Тому для нас ...
  • Ткацтво та килимарство в містечку Чечельник на Південно-Східному Поділлі в ХІХ-ХХ ст. 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Вінниця : НОВА КНИГА, 2009)
   Ткацтво - одно з найдавніших видів ремесел на Поділлі. Про значне його поширення у минулі часи свідчать численні археологічні матеріали, насамперед трипільської культури, в тому числі і з трипільського поселення у Чечельнику. ...