• Пізньотрипільські поселення в басейні річки Cавранки 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Вінниця, 1989)
   В басейні річки Савранки правої притоки Південного Бугу,є чимало трипільських пам’яток. До пізнього Трипілля належать поселення Білий Камінь-Рогузка, Чечельник, урочище Вишенька та, можливо, Стратіївка.
  • Кераміка трипільського поселення Чечельник 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Вінниця, 1989)
   Поселення Чечельник синхронне з трипільськими поселеннями в ур. Вишенька, Білий Камінь-Рогузка (на Побужжі) та Кирилівка і Черкасів Сад II (в Подністров’ї).
  • Зображення тварин на кераміці з трипільського поселення Чечельник 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Вінниця, 1990)
   Серед виявлених на поселенні Чечельник на Вінниччині різноманітних матеріалів значну цікавість становлять скульптурні зооморфні наліпи у вигляді голів різних видів тварин на горщиках і мисках та зображення тварин, виконані ...
  • Результат палеоботанічного дослідження трипільського поселення Чечельник 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A.; Пашкевич, Г. О. (Вінниця, 1990)
   У 1986 р. під час археологічних розвідок на трипільському поселенні Чечельник на одній із площадок, що знаходиться в відстійниках цукрокомбінату, серед фрагментів кераміки та кісток тварин на дні сфероконічної миски знайдено ...
  • Бої під Вінницею в березні 1651 р. у висвітленні Гулевича 

   Жмурко, В. А. (Вінниця, 1991)
   Гулевич - Звенигородський староста, ротмістр поліського війська. Брав участь у поході останнього на Брацлавщину в березні 1651 р. Нижче публікуємо в українському перекладі його лист до стольника Чехановського. Польською ...
  • До історії подільського гончарства 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A.; Гусєв, С. О.; Гусев, С. А.; Gusev, S. O. (Вінниця, 1992)
   Гончарство здавна було одним із найпоширеніших занять людини. Його витоки сягають корінням в часи кам'яної епохи. Тридцять тисяч років тому в доземлеробській японській культурі Дзьомон і на Тайвані були ...
  • Kepамічне виробництво в Бару в кінці XIX на початку XX ст. 

   Жмурко, В. А. (Вінниця, 1992)
   Необхідно відмітити, що мабуть настав час розширити сферу діяльності такої науки як археологія на зовсім недалекі від нас часи. Обмаль зібраних етнографічних матеріалів, приведе нас, в недалекому ...
  • Весілля в Чечельнику 30-80-ті роки XX ст. 

   Косаківський, В. А.; Косаківський, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Вінниця, 1992)
   Весілля в Чечельнику у 30—80-ті роки XX ст. Записано від матері — Косаківської Софії Миколаївни, 1931 р. н., жительки смт. Чечельник, Вінницької області. Освіта — 4 кл. Запис здійснено 28. IV. 1991 року.
  • Весілля в с. Хомутинцях (поч. XX-80-ті pp. XX ст.) 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A.; Дорош, І. А. (Вінниця, 1992)
   Записано від Бондар Наталки Кузьмової, 1912 p. народження, жительки села Хомутинці, Калинівського району, Вінницької області, 25.IV. 1989 року.
  • Пізньотрипільське поселення Чечельник на Побужжі 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Вінниця, 1993)
   Керамічні матеріали типу Чечельника знаходяться в матеріалах пам'яток другої фази розвитку томашівсько-сушківської групи в межиріччі Південного Бугу та Дніпра (Доброводи) — амфора. В західному регіоні йому відповідають в ...
  • Ревізія Вінницького замку 1545 року 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Вінниця, 1993)
   Ревізія Вінницького замку 1545 року вперше опублікована О. Яблоновським в книзі «Zrodla dziejowe. Т. VI. Rewizya zamkow ziemi Wolynskiej w polowie XVI wieku», виданій в Кракові у 1877 р. Як зазначає О. Яблоновський в ...
  • Весілля в с. Хоменках Шаргородського району Вінницької області (XX ст.) 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Вінниця, 1993)
   Записано від Берези Лукії Петрівни, 1915 р. нар., неграмотної, Берези Лідії Федорівни, 1940 р. нар., освіта 8 класів, Кузик Ірини, 1915 р. нар., 23.V. 1992 р.
  • Передмова 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Вінниця, 1993)
  • Зображення тварин на кераміці з трипільського пoceлення Чечельник 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Київ, 1994)
   Малюнки тварин, знайдені в Чечелънику , мають як спільні, так і відмінні риси порівняно з іншими, відомими пам’ятками трипільсько-кукутенського ареалу.
  • Подільська колядка 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Вінниця, 1996)
   Записана нами колядка - яскраве свідчення про глибокі корені календарного фольклору Поділля, окремі зразки якого збереглись до кінця XX ст.
  • Скіфський кинджал з с. Вахнівка 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A. (Вінниця: РВВ ВАТ "Віноблдрукарня", 1998)
   Кинджал з Вахнівки – цінний зразок скіфської наступальної зброї, який свідчить, що місцеві ковалі раннього залізного віку добре володіли основними прийомами вільного кування чорних металів, застосовували досить складну ...
  • Відбитки тканин на кераміці з пізньотрипільського поселення Ялтушків на Поділлі 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A.; Очеретний, В. В.; Ocheretnyi, V. V.; Прилипко, В. П.; Prylypko, V. P. (Вінниця: РВВ ВАТ "Віноблдрукарня", 1998)
   Можемо зробити попередній висновок про те, що в басейні Дністра та Буго-Дністровському межиріччі на початку пізнього етапу трипільської культури існували поселення, в гончарному виробництві яких технологічною новинкою стало ...
  • Одяг подолян ХІХ-ХХ століть 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, в; Kosakivskyi, V. A. (Київ, 2002)
   Одяг українців Східного Поділля - унікальне явище культури нашого народу, в якому тісно переплелися різні моменти людського життя. На превеликий жаль, сьогодні він не має широкого побутування і його майже не виготовляють, ...
  • Ремесла, промисли та народні майстри 

   Косаківський, В.А.; Kosakivsky, V.A. (Вінниця, 2003)
   Ремесла та промисли, які були здавна поши¬рені у Стіні та зрідка відомі і нині, за своїм сус¬пільним значенням поділяються на дві групи. Для більшості жителів села вони були допоміжним, а для невеликої частини — основним ...
  • Довкілля в уявленнях, віруваннях, повір’ях, легендах та усних оповідях стінян 

   Косаківський, В. А.; Косаковский, В. А.; Kosakivskyi, V. A.; Пономар, Л. Г .; Ponomar, L. (Вінниця, 2003)
   Світоглядні уявлення стінян як частина світогляду нашого народу є нерозривним зв'язком з ми-нулим, історією пізнання світу, оцінкою його і прагнення гармонії з ним, — а це те, що є дороговказом для сучасного і прийдешнього ...