Now showing items 1-3 of 3

  • Актуальні проблеми політології : матеріали наукової конференції 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Вінниця, 2017)
   У збірнику наукових праць на основі широкого кола джерел та літератури аналізуються актуальні проблеми політології.
  • Актуальні проблеми суспільно-політичних наук 

   Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnitsa state pedagogical University named after Mykhailo Kotsyubynsky (Вінниця : ВДПУ, 2018)
   У збірнику наукових праць на основі широкого кола джерел та літератури досліджуються актуальні проблеми політології, правознавства, соціології та історії.
  • Інформаційні ресурси, інтелектуальна власність, комунікації в освітньо-науковій та інноваційній сферах: філософсько-правові та прикладні аспекти : матеріали круглого столу, 12 травня 2017 р., м. Вінниця 

   Довгань, О. Д.; Dovhan, O. D.; Беланюк, М. В.; Belaniuk, M. V.; Лапшин, С. А.; Lapshyn, S. A.; Радзієвська, О. Г.; Radziievska, O. H.; Яременко, О. І.; Yaremenko, O. I.; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского; Vinnytsia State Mykhaylo Kotsybynskiy Pedagogical University (Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2017)
   У матеріалах круглого столу висвітлено актуальні філософсько-правові та прикладні проблеми розвитку інформаційних ресурсів, інтелектуальної власності та комунікацій в освітньо-науковій та інноваційній сферах. Тези виступів ...