Now showing items 1-2 of 2

  • Вплив педагогічної діяльності П. І. Чайковського на розвиток російської професійної музичної освіти 

   Шатковська, І. С.; Шатковская, И. С.; Shatkovska, I. S.; Верещагіна-Білявська, О. Є.; Верещагина-Белявская, О. Е.; Vereshchahina-Biliavska, O. Ye. (Вінниця, 2012)
   На матеріалі листування П.Чайковського з С.Танєєвим, М.Римським-Корсаковим та Н. фон Мекк визначається роль його педагогічної діяльності у розвитку російської музичної освіти
  • До питання історії розвитку російської музичної педагогіки 

   Шатковська, І. С.; Шатковская, И. С.; Shatkovska, I. S.; Фрицюк, В. М.; Фрицюк, В. Н.; Frytsiuk, V. M. (Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2016)
   На материалах эпистолярного наследия, воспоминаний и мемуаров М.Римского-Корсакова и П.Чайковского, рассматривается их педагогическая деятельность, анализируются их взгляды на проблемы музыкального образования и воспитания. ...