Now showing items 1-1 of 1

    • Тенденції розвитку фольклорних фестивалів Вінниччини 

      Москвічова, Ю. О.; Москвичова, Ю.; Moskvichova, Yu. O. (Івано-Франківськ : Фоліант, 2014)
      В статті досліджуються основні тенденції фольклорних фестивалів Вінниччини на сучасному етапі. Визначені засади збереження традиційної подільської народної культури. Доведено, що розвиток народної творчості національних ...