Now showing items 1-1 of 1

    • Odrodzenie polskiej mniejszosci narodowej na Winniczyznie w okresie niepodległosci Ukrainy 

      Москвічова, Ю. О.; Москвичова, Ю. А.; Moskvichova, Yu. O.; Moskwiczowa, J.; Glinczewski, J.; Глінчевський, Ж.; Глинчевский, Ж. (Lublin, 2014)
      W artykule podjęto próbę pokazania znaczenia i roli mniejszości narodowych, w tym polskiego, w rozwoju kultury i edukacji na terenie Winnicy na Ukrainie. Przedstawiono główne kierunki aktywności polskich stowarzyszeń ...