Now showing items 1-4 of 4

  • Особливості міжкультурної комунікації в поліетнічному просторі Вінниччини 

   Москвічова, Ю. О.; Москвичова, Ю. А.; Moskvichova, Yu. O. (К. : Міленіум, 2016)
   В статті висвітлено специфіку міжкультурної комунікації на Вінниччині періоду незалежності України, розглянуто етнічний склад населення. Виокремлено основні напрями діяльності національно-культурних товариств та проаналізовано ...
  • Система і динаміка функціонування сучасної мистецької освіти на Вінниччині періоду незалежності України 

   Москвічова, Ю.; Москвичова, Ю.; Moskvichova, Yu. (Івано-Франківськ : Фоліант, 2013)
   У статті пропонується аналіз функціонування системи мистецької освіти на Вінниччині періоду незалежності України. Виокремлені навчальні заклади як складові системи мистецької освіти та динаміка їх діяльності впродовж ...
  • Театральні тенденції сучасної Вінниччини 

   Москвічова, Ю. О.; Москвічова, Ю.; Moskvichova, Yu. O. (Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013)
   У статті розглядається динаміка розвитку театрального мистецтва Вінничини, зокрема періоду Незалежності України. Проаналізовано домінуючі тенденції функціонування театральних закладів регіону, фестивального руху, репертуарних ...
  • Фестивально-конкурсний рух на Вінниччині : динаміка розвитку 

   Москвічова, Ю. О.; Москвичова, Ю.; Moskvichova, Yu. (К. : Міленіум, 2014)
   В статті аналізуються особливості розвитку культурно-мистецьких процесів на Вінниччині періоду Незалежності України. Розглянуто тематику, функції та соціокультурні завдання провідних фестивалів регіону. Зроблено спробу ...