Show simple item record

dc.contributor.authorБілоус, В.С.
dc.contributor.authorБелоус, В.С.
dc.contributor.authorBilous, V.S.
dc.date.accessioned2017-11-03T14:12:11Z
dc.date.available2017-11-03T14:12:11Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationВ.С. Білоус. Використання метричних методів дослідження у бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського / В.С. Білоус // «Бібліотеки вищих навчальних закладів: досвід та перспективи», 19-21 червня 2017 р. Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ ; Одеса, 2017. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/konf-2017-1.php3?nm=0uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/1391
dc.descriptionбібліотечна справа, бібліометрика, наукометрикаuk_UA
dc.description.abstractСтаття відображає інноваційні форми діяльності бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, питання розвитку бібліотечного сервісу на допомогу науково-дослідній роботі університету. Акцентовано увагу на досвіді роботи університетської бібліотеки, як активного партнера на стадіях життєвого циклу наукових досліджень вчених університету. Відмічено новизну та роль бібліотеки у процесах збільшення представництва вчених університету в глобальному просторі наукових комунікацій, впровадженні наукометричних та бібліометричних методів дослідженняuk_UA
dc.description.abstractСтатья отражает инновационные формы деятельности библиотеки Винницкого государственного педагогического университета имени Михаила Коцюбинского, вопросы развития библиотечного сервиса в помощь научно-исследовательской работе университета. Акцентировано внимание на опыте работы университетской библиотеки, как активного партнера на стадиях жизненного цикла научных исследований ученых университета. Отмечено новизну и роль библиотеки в процессах увеличения представительства ученых университета в глобальном пространстве научных коммуникаций, внедрении наукометрических и библиометрических методов исследования.ru
dc.description.abstractThe article reflects the innovative activities of libraries in Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, development of library service in using research work of the University. Focused on the experience of the University library as an active partner in the stages of the life cycle of research scientists of the University. Noted the novelty and the role of the library in the process of increasing the representation of scientists of the University in the global space of science communication, implementation of bibliometric and scientometric methods of researchen
dc.subjectінновації у бібліотеціuk_UA
dc.subjectелектронні ресурсиuk_UA
dc.subjectелектронна бібліотекаuk_UA
dc.subjectбібліометрикаuk_UA
dc.subjectGoogle Scholaruk_UA
dc.subjectбібліотека Вінницького педуніверситетуuk_UA
dc.subjectинновации в библиотекеuk_UA
dc.subjectэлектронные ресурсыuk_UA
dc.subjectбиблиометрикаuk_UA
dc.subjectбиблиотека Винницкого педуниверситетаuk_UA
dc.subjectinnovation in the libraryuk_UA
dc.subjectelectronic resourcesuk_UA
dc.subjectelectronic libraryuk_UA
dc.subjectinformation communicationuk_UA
dc.subjectdigital spaceuk_UA
dc.subjectscientometric methodsuk_UA
dc.subjectbibiometricuk_UA
dc.subjectlibrary of Vinnytsia State Pedagogical Universityuk_UA
dc.titleВикористання метричних методів дослідження у бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинськогоuk_UA
dc.title.alternativeИспользование метрических методов исследования в библиотеке Винницкого государственного педагогического университета имени Михаила Коцюбинскогоuk_UA
dc.title.alternativeUsing metric methods of research in the library of Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical Universityuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record