Show simple item record

dc.contributor.authorКороль, В. П.
dc.contributor.authorKorol, V. P.
dc.contributor.authorМарущак, О. В.
dc.contributor.authorMarushchak, O. V.
dc.date.accessioned2017-10-31T13:38:58Z
dc.date.available2017-10-31T13:38:58Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationКороль В. П. Проектування змісту професійної підготовки вчителя технологій з основ аграрного виробництва / В. П. Король, О. В. Марущак // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. — Випуск 39 / Редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін. — Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014. — С. 275-280uk_UA
dc.identifier.otherУДК 378. 016
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/1334
dc.descriptionОсвіта. Сучасні інформаційні технології. Психолого-педагогічні основи впровадженняuk_UA
dc.description.abstractУ статті обґрунтовано необхідність застосування інтеграції як пріоритетної форми організації змісту освіти; необхідність переосмислення сутності модуля як ключової дидактичної парадигми й основного елемента модульної структури навчальної дисципліни, що виступає одним з головних засобів реалізації змісту освіти; розробки дидактичних основ проектування модульної структури навчальної дисципліни на засадах інтеграції наукових знань; проаналізовано основні аспекти технології проектування модульної структури навчальної дисципліни.uk_UA
dc.description.abstractВ статье обоснована необходимость применения интеграции как приоритетной формы организации содержания образования; необходимость переосмысления сущности модуля как ключевой дидактической парадигмы и основного элемента модульной структуры учебной дисциплины, который выступает одним из главных средств реализации содержания образования; разработки дидактических основ проектирования модульной структуры учебной дисциплины на основе интеграции научных знаний; проанализированы основные аспекты технологии проектирования модульной структуры учебной дисциплины.ru
dc.description.abstractThe paper substantiates the need for integration as a priority forms of educational content; need to rethink the nature of the module as a key didactic paradigm and the main element of the modular structure of the discipline, which acts as one of the main means of implementation of educational content; develop didactic basis for designing the modular structure of the discipline through the integration of scientific knowledge; analyzes the main aspects of technology design modular structure of the discipline. Key words: teacher technology.en
dc.publisherКиїв-Вінниця: ТОВ фірма «Планер»uk_UA
dc.subjectучитель технологійuk_UA
dc.subjectзміст освітиuk_UA
dc.subjectсистемаuk_UA
dc.subjectсистемний підхідuk_UA
dc.subjectструктурні компоненти системиuk_UA
dc.subjectінтеграціяuk_UA
dc.subjectмодульна структура навчальної дисципліниuk_UA
dc.subjectучитель технологийuk_UA
dc.subjectсодержание образованияuk_UA
dc.subjectсистемаuk_UA
dc.subjectсистемный подходuk_UA
dc.subjectструктурные компоненты системыuk_UA
dc.subjectинтеграцияuk_UA
dc.subjectмодульная структура учебной дисциплиныuk_UA
dc.subjectteacher technology education contentuk_UA
dc.subjectsystemuk_UA
dc.subjectsystem approachuk_UA
dc.subjectthe structural components of the systemuk_UA
dc.subjectintegrationuk_UA
dc.subjectmodular structure of the disciplineuk_UA
dc.titleПроектування змісту професійної підготовки вчителя технологій з основ аграрного виробництваuk_UA
dc.title.alternativeПроектирование содержания профессиональной подготовки учителя технологии по основам аграрного производстваuk_UA
dc.title.alternativeDesigning the content of teacher training for technology from the basics of agrarian productionuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record