Show simple item record

dc.contributor.authorБардашевська, Ю. О.
dc.contributor.authorБардашевская, Ю. О.
dc.contributor.authorBardashevska, Yu. O.
dc.date.accessioned2017-10-31T12:09:05Z
dc.date.available2017-10-31T12:09:05Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationБардашевська Ю. О. Проблема особистості в педагогічній взаємодії / Ю. О. Бардашевська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. — Випуск 39 / Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. — Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014. — С. 147-152uk_UA
dc.identifier.otherУДК 37.064.2:37.04
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/1325
dc.descriptionОсвіта. Сучасні інформаційні технології. Інноваційні методики навчанняuk_UA
dc.description.abstractУ статті розглядається структура особистості майбутнього вчителя технологічних дисциплін як учасника та організатора педагогічної взаємодії.uk_UA
dc.description.abstractВ статье рассматривается структура личности будущего учителя технологических дисциплин как участника и организатора педагогического взаимодействия.ru
dc.description.abstractThe article is devoted to the structure of personality of the future teacher of technological disciplines as participants and organizer of the pedagogical interaction.en
dc.publisherКиїв-Вінниця: ТОВ фірма «Планер»uk_UA
dc.subjectличностьuk_UA
dc.subjectпедагогическое взаимодействиеuk_UA
dc.subjectподготовка учителя технологических дисциплинuk_UA
dc.subjectособистістьuk_UA
dc.subjectпедагогічна взаємодіяuk_UA
dc.subjectпідготовка вчителя технологічних дисциплінuk_UA
dc.subjectpersonalityuk_UA
dc.subjectpedagogical interactionuk_UA
dc.subjectthe training of the future teacher of technological disciplinesuk_UA
dc.titleПроблема особистості в педагогічній взаємодіїuk_UA
dc.title.alternativeПроблема личности в педагогическом взаимодействииuk_UA
dc.title.alternativeThe problem of personality in pedagogical interactionuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record