Show simple item record

dc.contributor.authorСамойлов, А. М.
dc.contributor.authorСамойлов, А. Н.
dc.contributor.authorSamoilov, A. M.
dc.date.accessioned2017-10-27T12:24:13Z
dc.date.available2017-10-27T12:24:13Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationСамойлов А. М. Нехімічні та проміжні форми адиктивної поведінки підлітків / А. М. Самойлов // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. — Випуск 39 / Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. — Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014. — С. 69-73uk_UA
dc.identifier.otherУДК 316.624
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/1318
dc.descriptionПсихологічна залежність, Адиктивна поведінкаuk_UA
dc.description.abstractУ статті аналізуються різні групи різновидів адиктивної поведінки: нехімічні адикції (комп’ютерна та Інтернет-залежність, трудоголізм), проміжні форми (анорексія, булімія). Розглянуто причини виникнення та стадії розвитку таких форм адиктивної поведінки. Запропоновані способи психолого-педагогічної профілактики та корекції поведінки підлітків-адиктів.uk_UA
dc.description.abstractВ статье анализируются различные группы разновидностей аддиктивного поведения: нехимические аддикции (компьютерная та Иинтернет-зависимость, трудоголизм), промежуточные формы (анорексия, булимия). Рассмотрены причины возникновения и стадии развития данных форм аддиктивного поведения. Предложены способы психолого-педагогической профилактики и коррекции поведения подростков-аддиктов.ru
dc.description.abstractThe article analyzes the different groups of varieties of addictive behavior: non-chemical addiction (computer and Internet addiction, workaholism), intermediate forms (anorexia, bulimia). The reasons and stages of evelopment of these forms of addictive behavior. The proposed methods of psychological and pedagogical prevention and behavioral adolescentaddicts.en
dc.publisherКиїв-Вінниця: ТОВ фірма «Планер»uk_UA
dc.subjectадиктивна поведінкаuk_UA
dc.subjectпідліткиuk_UA
dc.subjectнехімічні адикціїuk_UA
dc.subjectкомп’ютерна залежністьuk_UA
dc.subjectІнтернет- залежністьuk_UA
dc.subjectтрудоголізмuk_UA
dc.subjectпроміжні форми адикціїuk_UA
dc.subjectанорексіяuk_UA
dc.subjectбуліміяuk_UA
dc.subjectпрофілактикаuk_UA
dc.subjectкорекціяuk_UA
dc.subjectаддиктивное поведениеuk_UA
dc.subjectподросткиuk_UA
dc.subjectнехимические аддикцииuk_UA
dc.subjectкомпьютерная зависимостьuk_UA
dc.subjectинтернет-зависимостьuk_UA
dc.subjectтрудоголизмuk_UA
dc.subjectпромежуточные формы аддикцииuk_UA
dc.subjectанорексияuk_UA
dc.subjectбулимияuk_UA
dc.subjectпрофилактикаuk_UA
dc.subjectкоррекцияuk_UA
dc.subjectaddictive behavioruk_UA
dc.subjectadolescentsuk_UA
dc.subjectnon-chemical addictionuk_UA
dc.subjectcomputer addictionuk_UA
dc.subjectInternet addictionuk_UA
dc.subjectworkaholismuk_UA
dc.subjectintermediate forms of addictionuk_UA
dc.subjectanorexiauk_UA
dc.subjectbulimiauk_UA
dc.subjectpreventionuk_UA
dc.subjectcorrectionuk_UA
dc.titleНехімічні та проміжні форми адиктивної поведінки підлітківuk_UA
dc.title.alternativeНехимические и промежуточные формы аддиктивного поведения подростковuk_UA
dc.title.alternativeNon-chemical and intermediate forms of addictive behavior of adolescentsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record