Now showing items 1-5 of 5

  • Звукові інформаційні засоби навчання в сучасній загальноосвітній школі : навчальний посібник 

   Гороль, П.К.; Коношевський, Л.Л.; Вороліс, М.Г.; Гороль, П.К.; Коношевский, Л.Л.; Воролис, Н.Г. (Вінниця: Державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2007)
   У посібнику розкрито будову і загальну методику використання звукових інформаційних засобів навчання в сучасній загальноосвітній школі.
  • Мультимедійні засоби навчання на уроках основ правознавства : навчально-методичний посібник 

   Гороль, П. К.; Коношевський, Л.Л.; Данілова, І.Ю.; Гороль, П. К.; Коношевский, Л. Л.; Данилова, И.Ю. (Вінниця : ТОВ «Планер», 2011)
   У навчально-методичному посібнику вміщено плани-конспекти уроків основ правознавства з використанням мультимедійних засобів навчання. Навчально-методичний посібник призначено для вчителів основ правознавства загальноосвітніх ...
  • Обробка психологічних досліджень засобами ІКТ : Навчально-методичний посібник 

   Коношевський, Л.Л.; Шахіна, І. Ю.; Коношевский, Л. Л.; Шахина, И. Ю.; Konoshevskyi, L. L.; Shakhina, I. Yu. (Вінниця : ТОВ Фірма «Планер», 2011)
   У посібнику розглянуто теоретичні відомості та лабораторні роботи, теми індивідуально-дослідних робіт, питання, що виносяться на залік, адреси найбільш популярних Internet-ресурсів у галузі культури та освіти, вимоги щодо ...
  • Проблемно-символічний підхід до розвитку полікультурної компетентності майбутнього вчителя мистецтва 

   Драченко, В. В.; Drachenco, V. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2016)
   У статті розглядається проблема розвитку полікультурної компетентності особистості у системі професійної мистецької освіти. У руслі інноваційного підходу полікультурна компетентність презентована як можливість реалізації ...
  • Мультимедійні технології та засоби навчання : навчальний посібник 

   Гуржій, Андрій Миколайович; Гуревич, Роман Семенович; Коношевський, Леонід Леонідович; Коношевський, Олег Леонідович; Гуржий, А. Н.; Гуревич, Р. С.; Коношевский, Л. Л.; Коношевский, О. Л.; Gurzhii, A. M.; Gurevych, R. S.; Konoshevskyi, L. L.; Konoshevskyi, О. L. (Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017)
   У навчальному посібнику на основі узагальнення та структурування накопиченого вітчизняного та зарубіжного досвіду використання комп’ютерно орієнтованих засобів і мультимедійних технологій навчання авторами – фахівцями в ...