Show simple item record

dc.contributor.authorКлоченок, Д. К.
dc.contributor.authorKlochenok, D. K.
dc.contributor.authorБаран, Т. Р.
dc.contributor.authorBaran, T. R
dc.date.accessioned2017-10-02T11:20:41Z
dc.date.available2017-10-02T11:20:41Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationФормування інформаційної компетентності в учнів старшої школи / Д. К. Клоченок, Т. Р. Баран // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер». – 2015. – № 42. – С. 49-53uk_UA
dc.identifier.otherУДК 373.5.015.31:001.102-047.22
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/1208
dc.descriptionПедагогіка. Старша школа. Формування інформаційної компетентностіuk_UA
dc.description.abstractУ статті розкрито сутність та методику формування інформаційної компетентності в учнів, можливості її застосування у навчально-виховному процесі та використання інформаційних технологій у навчанні серед учнів старшої школиuk_UA
dc.description.abstractВ статье раскрыта сущность и методика формирования информационной компетентности у учащихся, возможностей ее применения в учебно-воспитательном процессе и использование информационных технологий в обучении среди учеников старших классовru
dc.description.abstractThe article deals with the nature and method of formation of information competence in students the capacity of its use in the educational process and information technology in education among high school studentsen
dc.publisherКиїв-Вінниця: ТОВ фірма «Планер»uk_UA
dc.subjectкомпетенціяuk_UA
dc.subjectкомпетентністьuk_UA
dc.subjectключові компетенціїuk_UA
dc.subjectінформаційна компетентністьuk_UA
dc.subjectінформаційно-комунікаційні технологіїuk_UA
dc.subjectінформаціяuk_UA
dc.subjectкомпетентностьuk_UA
dc.subjectключевые компетенцииuk_UA
dc.subjectинформационная компетентностьuk_UA
dc.subjectинформационно-коммуникационные технологииuk_UA
dc.subjectинформацияuk_UA
dc.subjectcompetenceuk_UA
dc.subjectexpertiseuk_UA
dc.subjectkey competenciesuk_UA
dc.subjectinformation expertiseuk_UA
dc.subjectinformation and communication technologiesuk_UA
dc.subjectinformationuk_UA
dc.titleФормування інформаційної компетентності в учнів старшої школиuk_UA
dc.title.alternativeФормирование информационной компетентности учащихся старшей школыru
dc.title.alternativeFormation of information competence of high school pupilsen
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record