Now showing items 1-1 of 1

    • Мовна особистість перекладача: ґенеза та еволюція 

      Колядич, Ю. В.; Koliadych, Yu (Вінниця: ВДПУ, 2017)
      У статті досліджено поняття мовної особистості перекладача, висвітлено стратегії його мовленнєвої поведінки, визначено екстралінгвістичні чинники, що впливають на формування його мовної особистості. Автор розкриває ...