Show simple item record

dc.contributor.authorГалузяк, Василь Михайлович
dc.contributor.authorГалузяк, В. М.
dc.contributor.authorHaluziak, V. M.
dc.date.accessioned2017-09-19T17:49:48Z
dc.date.available2017-09-19T17:49:48Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.citationГалузяк В. М. Ідеї морального виховання в теоретичній спадщині В.Сухомлинського / В. М. Галузяк // Василь Сухомлинський і сучасність : Матеріали Четвертих всеукраїнських пед. читань (За ред. М.Я. Антонця). Випуск 4. – Вінниця : Вінницький державний педагогічний інститут, 1997. – С. 87-95.uk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/1141
dc.descriptionПедагогіка. В. Сухомлинський. Моральне вихованняuk_UA
dc.description.abstractПроаналізовано погляди В. Сухомлинського на моральне виховання учнів. Показано близькість його виховної позиції до ідей гуманістичної психології і феноменалістичної педагогіки ХХ століття. Виділено два основні фактори, в яких В. Сухомлинський вбачав джерело моральної поведінки дитини і на формування яких спрямовував свої виховні зусилля: потреба у визнанні, повазі і самоповазі (почуття власної гідності, бажання “бути хорошим”) та емпатія, співпереживання оточуючим людямuk_UA
dc.description.abstractПроанализированы взгляды В. Сухомлинского на нравственное воспитание учеников. Показана близость его воспитательной позиции идеям гуманистической психологии и феноменалистической педагогики ХХ ст. Выделены два основных фактора, в которых В. Сухомлинский усматривал источник нравственного поведения ребенка и на формирование которых направлял свои воспитательные усилия: потребность в признании, уважении и самоуважении (чувство собственного достоинства, желание "быть хорошим") и эмпатия, сопереживание окружающим людямru
dc.description.abstractV. Sukhomlinsky's views on the moral education of students are analyzed. The closeness of his educational position to the ideas of humanistic psychology and phenomenal pedagogy of the twentieth century is shown. Two main factors are singled out in which V. Sukhomlinsky saw the source of the child's moral behavior: the need for respect and self-respect (self-esteem, the desire to be "good") and empathy for the surrounding peopleen
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherВінниця : Вінницький державний педагогічний інститутuk_UA
dc.subjectВ. Сухомлинськийuk_UA
dc.subjectморальне вихованняuk_UA
dc.subjectемоційне вихованняuk_UA
dc.subjectпочуття власної гідностіuk_UA
dc.subjectемпатіяuk_UA
dc.subjectВ. Сухомлинскийuk_UA
dc.subjectнравственное воспитаниеuk_UA
dc.subjectэмоциональное воспитаниеuk_UA
dc.subjectчувство собственного достоинстваuk_UA
dc.subjectэмпатияuk_UA
dc.subjectV. Sukhomlinskyuk_UA
dc.subjectmoral educationuk_UA
dc.subjectemotional upbringinguk_UA
dc.subjectself-esteemuk_UA
dc.subjectempathyuk_UA
dc.titleІдеї морального виховання в теоретичній спадщині В.Сухомлинськогоuk_UA
dc.title.alternativeИдеи нравственного воспитания в теоретическом наследии В.Сухомлинськогоru
dc.title.alternativeIdeas of moral education in the theoretical legacy of V. Suhomlinskyen
dc.typeArticleuk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record