Now showing items 1-5 of 5

  • Upbringing – the purposeful forming or assistance in the self-development of a personality 

   Haluziak, V. M.; Галузяк, В. М.; Kholkovska, I. L.; Холковська, І. Л. (Łódź : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2017)
   У сучасній педагогічній теорії існують різні підходи до розуміння сутності виховання як фактору розвитку особистості. У статті проаналізовано різні підходи до диференціації концепцій, стратегій, моделей і парадигм виховання ...
  • Концепції виховання: формування, маніпуляція і сприяння 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2007)
   У статті проаналізовано різні підходи до виокремлення концепцій і моделей виховання. Відповідно до особливостей визначення мети виховання та засобів її досягнення виокремлено три основні моделі виховання: виховання-формування, ...
  • Проблема ефективності виховних підходів 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Хмельницький : ХІСТ Університету «Україна», 2010)
   У статті розглядаються поширені в педагогічній літературі підходи до оцінки ефективності різних моделей виховання. Доводиться некоректність дихотомічної оцінки виховних підходів як однозначно ефективних або неефективних. ...
  • Проблема эффективности воспитательных подходов 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2017)
   Рассматривается проблема оценки эффективности и целесообразности различных воспитательных подходов. Доказывается некорректность дихотомической оценки воспитательных подходов как однозначно эффективных или неэффективных. ...
  • Психологічні механізми виховання 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця, 2002)
   Розглядаються психологічні механізми, що забезпечують формування і розвиток мотиваційно-ціннісної сфери особистості: інтеріоризація, ідентифікація, емоційне обумовлювання, мотиваційне опосередкування, наслідування, ...