Now showing items 1-3 of 3

  • Особистісно-професійне становлення майбутнього педагога : монографія 

   Акімова, О.В.; Акимова, О.В.; Akimova, O.; Галузяк, В.М.; Haluziak, V.; Волошина, О.В.; Voloshyna, O.; Губіна, С.І.; Губина, С.И.; Hubina, S.; Давидюк, М.О.; Davydiuk, M.; Дембіцька, С.В.; Дембицкая, С.В.; Dembitska, S.; Кобилянський, О.В.; Кобылянский, А.В.; Kobylianskyi, O.; Кравець, О.М.; Кравец, А.Н.; Мельник, І.М.; Мельник, И.Н.; Melnyk, I.; Мудрак, Л.Ю.; Mudrak, L.; Наливайко, О.Б.; Nalyvaiko, O.; Подуфалова, К.Ю.; Podufalova, K.; Сапогов, В.А.; Sapohov, V.; Sapohov, M.; Сапогов М.В.; Столяренко, О.В.; Столяренко, О.В.; Stoliarenko, O.; Stoliarenko, O.; Фрицюк, В.А.; Frytsiuk, V.; Холковська, І.Л.; Холковская, И.Л.; Kholkovska, I.; Шахов, В.І.; Шахов, В.И.; Shakhov, V.I.; Шахов, В.В.; Shakhov, V. (Вінниця : «Твори», 2020)
   У монографії аналізуються різні аспекти проблеми особистісно-професійного становлення майбутнього педагога: формування професійної самосвідомості, професійної ідентичності, професійної відповідальності, професійно-педагогічної ...
  • Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя : монографія 

   Акімова, Ольга Вікторівна; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Браніцька, Тетяна Ромуальдівна; Браницкая, Т. Р.; Branitska, T. R.; Волошина, Оксана Василівна; Волошина, О. В.; Voloshyna, O. V.; Давидюк, Марина Олександрівна; Давидюк, М. А.; Davydiuk, M. O.; Зайонц, Даріуш; Зайонц, Д.; Zając, Dariusz; Каплінський, Василь Васильович; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Кубяк-Шимборська, Ева; Кубяк-Шимборска, Е.; Kubiak-Szymborska, Ewa; Куцевол, Ольга Миколаївна; Куцевол, О. Н.; Kutsevol, O. M.; Надкернична, Любов Іванівна; Надкерничная, Л. И.; Nadkernychna, L. I.; Подгурська-Яхнік, Дорота; Подгурска-Яхник, Д.; Podgorska-Jachnik, Dorota; Столяренко, Олена Вікторівна; Столяренко, Е. В.; Stoliarenko, O. V.; Фрицюк, Валентина Анатоліївна; Фрицюк, В. А.; Frytsiuk, V. A.; Холковська, Ірина Леонідівна; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L.; Шахов, Володимир Іванович; Шахов, В. И.; Shakhov, V. I.; Шестопалюк, Олександр Васильович; Шестопалюк, А. В.; Shestopaliuk, O. V. (Вінниця : Нілан, 2014)
   У монографії висвітлюються результати досліджень багатоаспектної проблеми особистісно-професійного становлення майбутніх учителів: розвитку їх особистісної зрілості, творчого мислення, самоактуалізації, формування базової ...
  • Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до професійного саморозвитку 

   Фрицюк, В. А.; Frytsiuk, V. A. (Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2018)
   У статті розкриваються деякі особливості підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до професійного саморозвитку, який розглядається як постійний динамічний процес, спрямований на самоорганізацію прогресивних змін ...