Now showing items 1-1 of 1

    • Розвиток особистості майбутнього психолога в умовах трансформації суспільства 

      Шахов, Володимир Іванович; Шахов, В. И.; Shakhov, V. I.; Паламарчук, Ольга Миколаївна; Паламарчук, О. Н.; Palamarchuk, O. M.; Антонюк, Микола Степанович; Антонюк, Н. С.; Antoniuk, M. S.; Безверхий, Олег Станіславович; Безверхий, О. С.; Bezverkhyi, O. S.; Браніцька, Тетяна Ромуальдівна; Браніцькая, Т. Р.; Branitska, T. R; Візнюк, Іннеса Миколаївна; Визнюк, И. Н.; Vizniuk, I. M.; Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Килівник, Анатолій Миколайович; Киливник, А. Н.; Kylivnyk, A. M.; Коломієць, Леся Ігорівна; Коломиец, Л. И.; Kolomiiets, L. I.; Комар, Тетяна Олександрівна; Комар, Т. А.; Komar, T. O.; Педоренко, Валентина Миколаївна; Педоренко, В. Н.; Pedorenko, V. M.; Перегончук, Наталія Василівна; Перегончук, Н. В.; Perehonchuk, N. V.; Савчук, Зоряна Степанівна; Савчук, З. С.; Savchuk, Z. S.; Сидоренко, Жанна В’ячеславівна; Сидоренко, Ж. В.; Sydorenko, Zh. V.; Сердюкова, Інна Миколаївна; Сердюкова, И. Н.; Serdiukova, I. M.; Фуштей, Оксана Василівна; Фуштей, О. В.; Fushtei, O. V.; Чала, Катерина Олександрівна; Чала, К. А.; Chala, K. O.; Чухрій, Інна Володимирівна; Чухрій, И. В.; Chukhrii, I. V. (Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016)
      У монографії висвітлюються результати наукових розвідок проблеми особистісного розвитку майбутніх психологів: професійної амбівалентності особистості, самоорганізації, особистісної зрілості, професійної ідентичності, ...