Now showing items 1-1 of 1

    • Психологічні механізми виховання 

      Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця, 2002)
      Розглядаються психологічні механізми, що забезпечують формування і розвиток мотиваційно-ціннісної сфери особистості: інтеріоризація, ідентифікація, емоційне обумовлювання, мотиваційне опосередкування, наслідування, ...