Now showing items 1-3 of 3

  • Особистісна зрілість як психолого-педагогічне поняття 

   Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: ПП «Едельвейс і К», 2007)
   У статті розглядаються різні підходи до трактування поняття особистісна зрілість. Незважаючи на певні відмінності, більшість дослідників пов’язує феномен особистісної зрілості з такою комплексною характеристикою особистості, ...
  • Психолого-педагогічні характеристики процесу самовизначення в ранньому юнацькому віці 

   Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Давідчук, А. О.; Давидчук, А. О.; Davidchuk, A. O. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018)
   У статті на основі зарубіжних та вітчизняних джерел розкрито психолого-педагогічні характеристики процесу самовизначення старшокласників. Розглянуто загальні риси формування особистості в ранньому юнацькому віці. Визначено, ...
  • Сутнісні ознаки суб’єктності особистості 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005)
   У статті аналізується проблема сутнісних ознак суб'єктності особистості. Розглядається проблема людини як суб'єкта життєдіяльності в концепціях вітчизняних і зарубіжних психологів. Аналіз різних підходів до розуміння ...