Now showing items 1-3 of 3

  • Особистісно-професійне становлення майбутнього педагога : монографія 

   Акімова, О.В.; Акимова, О.В.; Akimova, O.; Галузяк, В.М.; Haluziak, V.; Волошина, О.В.; Voloshyna, O.; Губіна, С.І.; Губина, С.И.; Hubina, S.; Давидюк, М.О.; Davydiuk, M.; Дембіцька, С.В.; Дембицкая, С.В.; Dembitska, S.; Кобилянський, О.В.; Кобылянский, А.В.; Kobylianskyi, O.; Кравець, О.М.; Кравец, А.Н.; Мельник, І.М.; Мельник, И.Н.; Melnyk, I.; Мудрак, Л.Ю.; Mudrak, L.; Наливайко, О.Б.; Nalyvaiko, O.; Подуфалова, К.Ю.; Podufalova, K.; Сапогов, В.А.; Sapohov, V.; Sapohov, M.; Сапогов М.В.; Столяренко, О.В.; Столяренко, О.В.; Stoliarenko, O.; Stoliarenko, O.; Фрицюк, В.А.; Frytsiuk, V.; Холковська, І.Л.; Холковская, И.Л.; Kholkovska, I.; Шахов, В.І.; Шахов, В.И.; Shakhov, V.I.; Шахов, В.В.; Shakhov, V. (Вінниця : «Твори», 2020)
   У монографії аналізуються різні аспекти проблеми особистісно-професійного становлення майбутнього педагога: формування професійної самосвідомості, професійної ідентичності, професійної відповідальності, професійно-педагогічної ...
  • Поняття компетентності в контексті визначення професійних вимог до особистості педагога 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця, 2017)
   У статті проаналізовані різні підходи до розуміння сутності педагогічної компетентності. Виокремлено функціональний і структурний підходи до визначення компетентності. Педагогічна компетентність розглядається як інтегральна ...
  • Професійне становлення особистості майбутнього вчителя 

   Акімова, О. В.; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Бартюк, М. П.; Bartiuk, M. P.; Волошина О.В.; Voloshyna, O. V.; Герасимова, І. Г.; Герасимова, И. Г.; Herasymova, I. H.; Губіна, С. І.; Губина, С. И.; Hubina, S. I.; Давидюк, М.; Davydiuk, M. O.; Дмітренко, Н. Є.; Дмитренко, Н. Е.; Dmitrenko, N. Ye.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Коваль, М. С.; Koval, M. S.; Нагорняк, С. В.; Nahorniak, S. V.; Опушко, Н. Р.; Пинаева, О. Ю.; Пінаєва, О. Ю.; Pinaieva, O. Yu.; Пруц, О. В.; Pruts, O. V.; Пугач, С. С.; Puhach, S. S.; Столяренко, О. В.; Столяренко, Е. В.; Stoliarenko, O. V.; Столяренко, О. В.; Фрицюк, В. А.; Frytsiuk, V. A.; Холковська, І. Л.; Холковская, И.; Kholkovska, I.; Шахов, В. І.; Шахов, В.; Shakhov, V. I.; Шахов, В. В.; Shakhov, V. V. (Вінниця: «Твори», 2018)
   У монографії висвітлюються результати досліджень багатоаспектної проблеми професійного становлення особистості майбутнього вчителя: особистісної самореалізації обдарованих студентів педагогічного університету, діалогізації ...