Now showing items 1-7 of 7

  • Класифікація стилів педагогічного спілкування 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (К. : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2001)
   У статті проаналізовано різні підходи до класифікації стилів педагогічного спілкування. Виділено три ортогональні параметри педагогічного спілкування: "симпатія – антипатія"; "домінантність – пасивність"; "формальність – ...
  • Основи педагогічної майстерності : практикум 

   Холковська, І. Л.; Холковская, И.; Kholkovska, I.; Волошина О. В.; Voloshyna, O. V.; Губіна, С. І.; Губина, С. И.; Hubina, S. I. (Вінниця: «Твори», 2019)
   У посібнику стисло викладено зміст курсу «Основи педагогічної майстерності» згідно з чинною навчальною програмою та з урахуванням досягнень сучасної педагогічної науки. Теоретичний матеріал і практичні завдання посібника ...
  • Основні характеристики ефективного стилю педагогічного спілкування 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001)
   У статті розглядаються різні підходи до визначення характеристик ефективного стилю педагогічного спілкування. Виокремлено біполярні параметри, які відображають фундаментальні аспекти міжособистісної взаємодії і визначають ...
  • Проблема індивідуального стилю педагогічного спілкування 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: ВДПУ імені М. Коцюбинського, 1998)
   Визначено основні напрями досліджень проблематики індивідуального стилю педагогічного спілкування: з’ясування сутності і структури стилів педагогічного спілкування, їх класифікація; діагностика стилів педагогічного ...
  • Типологія стилів педагогічного спілкування 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця, 2001)
   У статті проаналізовано різні підходи до диференціації стилів педагогічного спілкування. Виокремлені три ортогональні параметри міжособистісної взаємодії, які необхідно враховувати під час диференціації стилів педагогічного ...
  • Ціннісні детермінанти педагогічного спілкування 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Луцьк, 2010)
   У статті проблема ціннісної детермінації педагогічного спілкування розглядається з позицій особистісного підходу. З'ясовані психологічні механізми ціннісної регуляції педагогічного спілкування. Емпіричним шляхом виокремлено ...
  • Ціннісні орієнтації в структурі особистісних чинників педагогічного спілкування 

   Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2009)
   З позицій особистісного підходу розглядається проблема ціннісної детермінації стильових особливостей педагогічного спілкування. За допомогою проективної методики виділено й проаналізовано чотири типи ціннісних орієнтацій ...