Now showing items 1-2 of 2

  • Проблема личностной референтности педагога 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Сметанський, Микола Іванович; Сметанский, Н. И.; Smetanskyi, M. I. (Педагогика, 1998)
   Розглядається сутність і фактори формування особистісної референтності (значущості) педагога для вихованців. З'ясовуються психологічні передумови налагодження діалогічних стосунків педагога з вихованцями. Виокремлено й ...
  • Психологічні механізми виховання 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця, 2002)
   Розглядаються психологічні механізми, що забезпечують формування і розвиток мотиваційно-ціннісної сфери особистості: інтеріоризація, ідентифікація, емоційне обумовлювання, мотиваційне опосередкування, наслідування, ...