Now showing items 1-1 of 1

    • Еволюційно-когнітивна концепція морального розвитку особистості 

      Уразбакієв, Р. М.; Urazbakiiev, R. M. (Вінниця: «Нілан ЛТД», 2017)
      Розкрито сутність когнітивно-еволюційної концепції морального розвитку особистості Л. Кольбрега. Описано стадії розвитку моральної свідомості особистості. Визначені можливості застосування теорії Л. Кольберга у процесі ...