Now showing items 1-4 of 4

  • Preparation of prospective teachers for professional self-developmen 

   Фрицюк, В. А.; Frytsiuk, V. A. (Вінниця : ВДПУ, 2016)
   In the context of modernization of higher education, one of the factors in providing the state competitiveness on the global level is to improve specialists’ preparation quality, in particular, to form prospective teachers’ ...
  • Педагогічні умови розвитку особистісної зрілості майбутніх учителів 

   Галузяк, В.М.; Haluziak, V.; Холковська, І.Л.; Холковская, И.Л.; Kholkovska, I. (Вінниця, 2020)
   У статті на основі аналізу психологічної і педагогічної літератури, а також практики підготовки студентів педагогічних ЗВО з’ясовано, що розвиток особистісної зрілості майбутніх учителів у процесі їх професійної підготовки ...
  • Професійне становлення особистості майбутнього вчителя 

   Акімова, О. В.; Акимова, О. В.; Akimova, O. V.; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Бартюк, М. П.; Bartiuk, M. P.; Волошина О.В.; Voloshyna, O. V.; Герасимова, І. Г.; Герасимова, И. Г.; Herasymova, I. H.; Губіна, С. І.; Губина, С. И.; Hubina, S. I.; Давидюк, М.; Davydiuk, M. O.; Дмітренко, Н. Є.; Дмитренко, Н. Е.; Dmitrenko, N. Ye.; Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V.; Коваль, М. С.; Koval, M. S.; Нагорняк, С. В.; Nahorniak, S. V.; Опушко, Н. Р.; Пинаева, О. Ю.; Пінаєва, О. Ю.; Pinaieva, O. Yu.; Пруц, О. В.; Pruts, O. V.; Пугач, С. С.; Puhach, S. S.; Столяренко, О. В.; Столяренко, Е. В.; Stoliarenko, O. V.; Столяренко, О. В.; Фрицюк, В. А.; Frytsiuk, V. A.; Холковська, І. Л.; Холковская, И.; Kholkovska, I.; Шахов, В. І.; Шахов, В.; Shakhov, V. I.; Шахов, В. В.; Shakhov, V. V. (Вінниця: «Твори», 2018)
   У монографії висвітлюються результати досліджень багатоаспектної проблеми професійного становлення особистості майбутнього вчителя: особистісної самореалізації обдарованих студентів педагогічного університету, діалогізації ...
  • Технології формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів 

   Холковська, І. Л.; Холковская, И. Л.; Kholkovska, I. L. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018)
   У статті розкриваються інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів. Технології формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів представлені у світлі компетентнісного та системного ...