Now showing items 21-40 of 229

  • Реалізація виховного потенціалу змісту педагогічних дисциплін 

   Каплінский, В. В.; Каплинский, В. В.; Kаplinskiy, V. V. (Вінниця, 2004)
   У статті загострюється увага на умовах, за яких зміст педагогічних дисциплін впливає на свідомість та почуття студентів і забезпечує продуктивну післядію. Наводяться відзиви студентів, які засвідчують ефективність пропонованої ...
  • Використання відеоситуацій у процесі вивчення педагогіки 

   Каплінский, В. В.; Каплинский, В. В.; Kаplinskiy, V. V. (Вінниця, 2004)
   У статті запропоновано авторську інноваційну методику використання відеоситуацій в процесі викладання педагогічних дисциплін з відгуками студентів про її результативність.
  • Психологічні концепції формування навчальної мотивації 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця, 2004)
   Проаналізовано основні психологічні підходи до формування мотивації навчальної діяльності: теорія учбової діяльності, теорія проблемного навчання, концепція спільної продуктивної учбової діяльності, контекстний підхід до ...
  • Сутнісні ознаки суб’єктності особистості 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005)
   У статті аналізується проблема сутнісних ознак суб'єктності особистості. Розглядається проблема людини як суб'єкта життєдіяльності в концепціях вітчизняних і зарубіжних психологів. Аналіз різних підходів до розуміння ...
  • Натяк як прийом підсилення методів виховання 

   Каплінський, В. В.; Каплінський, В. В.; Kаplinskiy, V. V. (Вінниця : ВДПУ, 2005)
   В статті йдеться про натяк як ефективний прийом прихованого впливу, спрямований на гальмування негативної поведінки, та його післядію (відзиви студентів). Розкривається на конкретних прикладах його потенціл як підсилювача ...
  • Особистісна зрілість як психолого-педагогічне поняття 

   Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця : Едельвейс і К, 2007)
   У статті розглядаються різні підходи до трактування поняття особистісна зрілість. Незважаючи на певні відмінності, більшість дослідників пов’язує феномен особистісної зрілості з такою комплексною характеристикою особистості, ...
  • Концепції виховання: формування, маніпуляція і сприяння 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2007)
   У статті проаналізовано різні підходи до виокремлення концепцій і моделей виховання. Відповідно до особливостей визначення мети виховання та засобів її досягнення виокремлено три основні моделі виховання: виховання-формування, ...
  • Формування особистісної готовності майбутніх учителів до педагогічного спілкування 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Київ ; Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2008)
   Стаття присвячена обґрунтуванню моделі особистісної підготовки майбутніх учителів до професійного спілкування. Запропоновано програму формування продуктивних і корекції неадекватних стилів педагогічного спілкування, яка ...
  • Рефлексія у структурі особистісно-професійної зрілості вчителя 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Харків : НТУ «ХПІ», 2008)
   У статті розглядається проблема рефлексії як критерію професійно-особистісної зрілості педагога. Проаналізовані основні аспекти і визначені показники розвитку педагогічної рефлексії.
  • Рефлексія у структурі особистісно-професійної зрілості вчителя 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Харків : НТУ «ХПІ», 2008)
   У статті розглядається проблема рефлексії як критерію професійно-особистісної зрілості педагога. Проаналізовані основні аспекти і визначені показники розвитку педагогічної рефлексії
  • Когнітивно-еволюційна теорія морального розвитку і виховання особистості 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M.; Алексєєва, Олександра Вікторівна; Алексеева, А. В.; Aleksieieva, O. V. (Вінниця : ВДПУ, 2008)
   У статті розкривається сутність розробленої Л. Кольбергом когнітивно-еволюційної теорії морального розвитку особистості, розглядаються методичні аспекти її застосування в педагогічній практиці
  • Післядія як показник ефективності навчально-виховного процесу 

   Каплінский, В. В.; Каплинский, В. В.; Kаplinskiy, V. V. (Вінниця, 2009)
   У статті загострюється увага на тих умовах, за яких зміст педагогічних дисциплін переходить у внутрішній план особистості студента, «проростає» в його свідомість і забезпечує продуктивну післядію. Подається сценарій ...
  • Особистісна зрілість педагога як фактор гуманізації виховання 

   Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця : Планер, 2009)
   У статті розглядається значення особистісної зрілості вчителя як фактору гуманізації педагогічних відносин. На основі узагальнення різних підходів виділені показники особистісної зрілості педагога: проактивність, рефлексивність, ...
  • Ціннісні орієнтації в структурі особистісних чинників педагогічного спілкування 

   Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця : Планер, 2009)
   З позицій особистісного підходу розглядається проблема ціннісної детермінації стильових особливостей педагогічного спілкування. За допомогою проективної методики виділено й проаналізовано чотири типи ціннісних орієнтацій ...
  • Навчально-методичні матеріали до державного кваліфікаційного екзамену (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») 

   Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kаplinskiy, V. V. (Вінниця : ВДПУ, 2010)
   Навчально-методичний посібник містить матеріали для підготовки до комплексного державного екзамену. У посібнику подано перелік та стислий зміст теоретичних питань з основ виховної діяльності вчителя фізичної культури, ...
  • Навчально-методичні матеріали до державного екзамену з педагогіки (освіто-кваліфікований рівень «бакалавр») 

   Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kаplinskiy, V. V. (Вінниця : ВДПУ, 2010)
   Навчальний посібник містить навчально-методичні матеріали з педагогіки для підготовки до курсового та комплексного державного екзамену (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»): перелік та короткий зміст теоретичних ...
  • Аналіз природних виховних ситуацій як метод підготовки та перепідготовки класних керівників 

   Каплінський, В. В.; Каплинский, В. В.; Kaplinskyi, V. V. (Вінниця, 2010)
   В статті описується досвід використання теоретичних знань з педагогіки як інструмента розв’язання природних педагогічних ситуацій та їх спрямування у виховане русло
  • Критерії особистісної зрілості вчителя 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (К., 2010)
   Стаття присвячена визначенню та розкриттю сутності критеріїв особистісної зрілості вчителя. На основі узагальнення різних підходів виділено низку біполярних параметрів, які мають важливе значення у контексті педагогічної ...
  • Корекція особистісних детермінант професійного спілкування майбутніх учителів 

   Галузяк, В. М.; Haluziak, V. (Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2010)
   У статті розкривається зміст методики формування готовності майбутніх учителів до продуктивного педагогічного спілкування шляхом корекції їх особистісних диспозицій.
  • Моніторинг вихованості особистості 

   Галузяк, Василь Михайлович; Галузяк, В. М.; Haluziak, V. M. (Вінниця, 2010)
   У статті на основі аналізу психолого-педагогічної літератури виділяються основні підходи до вивчення вихованості особистості, визначаються відповідні критерії й рівні.