Show simple item record

dc.contributor.authorБілоус, В.С.
dc.contributor.authorБелоус, В.С.
dc.contributor.authorBilous, V.S.
dc.date.accessioned2017-09-14T12:16:09Z
dc.date.available2017-09-14T12:16:09Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationБілоус В. C. Наукометричні та бібліометричні дослідження – пріоритетний напрям діяльності університетської бібліотеки [Електронний ресурс] / В.С. Білоус // Науково-практична конференція «Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього»: до 110 річниці заснування ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, 12 вересня 2017 р., м. Вінниця. – Вінниця, 2017. – 1 електронний дискuk_UA
dc.identifier.urihttp://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/1099
dc.descriptionбібліотечна справа, наукометрія, бібліометріяuk_UA
dc.description.abstractУ статті відображено інноваційні форми діяльності бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Акцентовано увагу на досвіді роботи бібліотеки, як активного партнера на стадіях життєвого циклу наукових досліджень вчених університету. Відмічено новизну та роль бібліотеки у процесах збільшення представництва вчених університету в глобальному просторі наукових комунікацій, впровадженні наукометричних методів. Відзначено доцільність розгортання робіт з наукометрії та бібліометрії на базі бібліотеки ВНЗ.uk_UA
dc.description.abstractВ статье отражены инновационные формы деятельности библиотеки Винницкого государственного педагогического университета имени Михаила Коцюбинского. Акцентировано внимание на опыте работы библиотеки, как активного партнера на стадиях жизненного цикла научных исследований ученых университета. Отмечено новизну и роль библиотеки в процессах увеличения представительства ученых университета в глобальном пространстве научных коммуникаций, внедрении наукометрических методов. Отмечена целесообразность развертывания работ по наукометрии и библиометриb на базе библиотеки вуза.ru
dc.description.abstractThe article reflects the innovative activities of libraries of Vinnytsia State Mykhailo Kotsiubynskyi Pedagogical University. The attention is focused on the experience of the University Library, as an active partner in the life cycle stages of research scientists of the University. The issue of expanding library services due to the application of bibliometric methods of research. Noted the novelty and the role of the library in the process of increasing the representation of scientists of University in the global space of science communication, introduction scientometric methods. The practicability of deployment of work on scientometrics and bibliometry on the bas is of the University library.en
dc.publisherВінниця : ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєваuk_UA
dc.subjectінновації у бібліотеціuk_UA
dc.subjectелектронні ресурсиuk_UA
dc.subjectІнституційний репозитарійuk_UA
dc.subjectінформаційні комунікаціїuk_UA
dc.subjectцифровий простірuk_UA
dc.subjectнаукометріяuk_UA
dc.subjectбібліометріяuk_UA
dc.subjectбібліометричні профіліuk_UA
dc.subjectGoogle Scholaruk_UA
dc.subjectбібліотека Вінницького педуніверситетуuk_UA
dc.subjectинновации в библиотекеuk_UA
dc.subjectэлектронные ресурсыuk_UA
dc.subjectинституционный репозитарийuk_UA
dc.subjectинформационные коммуникацииuk_UA
dc.subjectцифровое пространствоuk_UA
dc.subjectнаукометрияuk_UA
dc.subjectбиблиометрияuk_UA
dc.subjectбиблиометрические профилиuk_UA
dc.subjectбиблиотека Винницкого педуниверситетаuk_UA
dc.subjectinnovations in the libraryuk_UA
dc.subjectelectronic resourcesuk_UA
dc.subjectInstitutional repositoryuk_UA
dc.subjectinformation communicationsuk_UA
dc.subjectdigital spaceuk_UA
dc.subjectscientometricuk_UA
dc.subjectbibliometricuk_UA
dc.subjectbibliometric profilesuk_UA
dc.subjectlibrary of Vinnytsia Pedagogical Universityuk_UA
dc.titleНаукометричні та бібліометричні дослідження – пріоритетний напрям діяльності університетської бібліотеки [Електронний ресурс]uk_UA
dc.title.alternativeНаукометрические и библиометрические исследования - приоритетное направление деятельности университетской библиотеки [Электронный ресурс]uk_UA
dc.title.alternativeScientometric and bibliometric studies -– the priority direction of the university library activity [Electronic resource]uk_UA
dc.typeOtheruk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record