Now showing items 1-1 of 1

    • Професійна компетентність – важливий компонент професіоналізму педагога 

      Шестопалюк, Олекасндр Васильович; Шестопалюк, А. В.; Shestopaliuk, O. V. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014)
      У статті розглянуті визначення професіоналізму педагога та його складові частини. Аналізується співвідношення професіоналізму та професійної компетентності. Уточнені критерії професіоналізму викладача