Now showing items 1-1 of 1

    • Підготовка майбутніх учителів на основі компетентнісного підходу 

      Шестопалюк, О. В.; Шестопалюк, А. В.; Shestopaliuk, O. V. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014)
      У статті розглянуті підходи до визначення понять «компетентність», «компетенція», виділені ключові компетенції, які необхідно сформувати в процесі підготовки майбутнього педагога у ВНЗ, а також необхідність їх постійного ...