Now showing items 1-1 of 1

    • Самостійне навчання студентів та його якісне забезпечення 

      Кізім, С. С.; Кизим, С. С.; Kizim, S. S.; Люльчак, С. Ю; Liulchak, S. Yu. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014)
      Розглянуто шляхи організації здійснення самостійної роботи студентів в умовах функціонування інформаційного освітнього середовища та його складових, що забезпечує якісну професійну підготовку майбутніх фахівців