Now showing items 1-1 of 1

    • Становлення системи пенсійного забезпечення в УСРР (1919-1929 рр.) 

      Шарпатий, В. Г.; Шарпатый, В. Г.; Sharpaty, V. H. (Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2010)
      У статті досліджено етапи і принципи формування та функціонування системи пенсійного забезпечення в УСРР в 1920-х рр.. Автором розкрито фінансово-економічні можливості та ключові соціально-ідеологічні ...