Now showing items 1-1 of 1

    • Професійна підготовка вчителів природничих дисциплін: нові вимоги часу 

      Бордюженко, Т. А.; Bordiuzhenko, T. A. (Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014)
      У статті проаналізовано нові вимоги до професійної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін. Обгрунтовано потребу у формуванні в майбутніх педагогів готовності до валеологізації змісту й технологій навчання