Now showing items 1-1 of 1

    • Відгонка фосфору із трикальційфосфату карбон(IV) хлоридом 

      Крикливий, Р. Д.; Kryklyvyi, R. D. (Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015)
      Вивчено вплив температури на зміну термодинамічних параметрів сублімації фосфору при взаємодії Ca3(PO4)2 та CCl4. Результати теоретичних досліджень підтверджено експериментально. В температурному режимі 350-600 °С досягається ...